Propostes d'Ara Mallorca per evitar el col·lapse

Propostes d'Ara Mallorca per evitar el col·lapse
aramallorca
aramallorca

L'organització sobiranista Ara Mallorca ha publicat avui una sèrie de propostes per afrontar la crisi provocada pel coronavirus. Les mesures s'inclouen al dossier anomenat «Contra la crisi de la COVID-19. Propostes per a una nova normalitat», que ve acompanyat de quatre infografies que recullen els principals eixos de la proposta.

El document comença fent una crítica al monocultiu turístic per les seves implicacions en la vulnerabilitat de les Illes davant la crisi, així com pel seu paper en el col·lapse social i mediambiental que fa anys es critica des dels moviments socials. Les mesures de caràcter general inclouen el reforç dels serveis socials i el repartiment del treball com a principals respostes a l'augment de l'atur que es preveu. Ambdues propostes impliquen un major protagonisme del sector públic en el mercat laboral.

Les mesures concretes es divideixen en quatre apartats: la socialització dels beneficis que genera el turisme, amb una orientació clara cap a la reconversió, destinant recursos cap a altres sectors productius o la creació d'una companyia aèria pública; la planificació econòmica com a eix clau per a aquesta transició, amb la creació d'una banca pública o una renda bàsica universal, entre d'altres; la sobirania alimentària, amb creació de bancs de terres o el consum de producte local; i l'aposta per sectors econòmics innovadors i amb alts graus de productivitat, com les energies renovables o la recerca.

Finalment, els sobiranistes incideixen en què la transició cap a un nou model econòmic no es podrà dur a terme sense majors graus de sobirania. En aquest sentit, Ara Mallorca aposta per avançar cap a la República Mallorquina com a única forma per a dur a terme polítiques realment transformadores.

 

comentaris
Propostes d'Ara Mallorca per evitar el col·lapse