Regular la capacitat de càrrega nàutica

Regular la capacitat de càrrega nàutica
Foto (c) Rose Elena
Foto (c) Rose Elena

Un dels indicadors dels límits ambientals sobrepassats que podem apreciar en l’evolució dels darrers estius és la presència d’embarcacions que no sols molesten els banyistes a les platges, sinó que posen en perill sovint les praderies de posidònia. Per això el GOB-Menorca ha posat aquests dies sobre la taula una proposta ben adient: mesurar la capacitat de càrrega nàutica de les nostres costes.

Segons assenyalen els ecologistes menorquins en nota de premsa, aquesta és una de les al·legacions presentades a la proposta de Pla General de Ports que es troba en exposició pública. Tot i que la proposta fa referència a Menorca, la diagnosi de partida és extrapolable al conjunt de les Illes Balears, i és Formentera probablement l’illa que més pateix l’overbooking d’embarcacions de tota mena durant l’estiu.

El GOB planteja en les seves al·legacions si cal continuar ampliant l’oferta d’amarraments, rampes, etc. per respondre (infinitament?) a la demanda nàutica, i en funció d’això proposen concretament que el Pla de Ports incorpori una anàlisi sobre la capacitat de carrega nàutica de les illes i sobre el nivell de saturació que es pot estar donant en alguns indrets.

Les al·legacions dels ecologistes segueixen la mateixa lògica d’altres propostes de política pública desenvolupades al llarg d’aquesta legislatura, com la limitació en l’accés de vehicles a Formentor, la supressió dels aparcaments a Cala Varques o la regulació dels esdeveniments esportius a la Serra de Tramuntana.

Totes elles assenyalen el camí d’una sostenibilitat que no ha de quedar en paraules buides, sinó en fets que de manera efectiva suposin límits a la sobreocupació dels espais naturals i de béns comuns com el litoral, que són de totes i tots i mereixen ser respectats.

comentaris
Regular la capacitat de càrrega nàutica