Presentació del llibre sobre la dictadura de Primo de Rivera

Presentació del llibre sobre la dictadura de Primo de Rivera
portada del llibre
portada del llibre

El passat divendres 26 d’abril celebràrem a l’espai Ca n’Oleo, de Palma, la presentació del llibre La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Suports i resistències, coordinat pel Dr. David Ginard, i amb la col·laboració de múltiples autors i autores. El llibre consta de dos blocs: el primer se centra en els aspectes més institucionals del règim de Primo de Rivera, incloent els seus orígens i el cop d’Estat, el funcionament de les institucions públiques, la ideologia política del règim, i l’opressió identitària i lingüística sobre les Illes Balears. El segon bloc explica la tasca d’oposició política, sindical i cultural que tingué lloc tant a les Balears com a Catalunya, amb estudis que aborden el socialisme, el comunisme, el republicanisme i diversos moviments estudiantils i culturals.

L’obra que presentàrem és un recull de totes les ponències que tingueren lloc durant les IV Jornades d’Història del Moviment Obrer, celebrades el 16 i 17 de març de l’any passat, 2023, i dedicades a la dictadura de Primo de Rivera. Al llibre podrem trobar escrits dels següents autors: Arnau Company, Cristòfol Mateu, Joan Colom i Pere Salas, Pere Gabriel, Sebastià Serra, Antoni Nadal, Antoni Vidal, David Ginard, Antoni Marimon, Catalina Martorell, Jordi Pomés i Dolors Marín.

La presentació del passat divendres 26 fou a càrrec del coordinador del llibre, David Ginard, d’un dels autors, el Dr. Antoni Marimon, i de Lila Thomàs, representant de les Fundacions Darder-Mascaró (que organitzaren les jornades en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears). L’acte comptà amb l’assistència d’una trentena de persones, i poguérem gaudir d’un petit col·loqui posterior a la taula rodona. 

De les jornades, del llibre i de la presentació podem obtenir moltes reflexions força interessants, i, sobretot, una gran aportació escrita que exposa en detall un període històric que ha passat desapercebut en el record de la societat i en el treball de la nostra historiografia, sovint eclipsat per fets i etapes posteriors de gran transcendència, com la Segona República, la Guerra Civil o el Franquisme.

Comentaris
Presentació del llibre sobre la dictadura de Primo de Rivera