Deixalles demana millores en compra pública responsable

Deixalles demana millores en compra pública responsable
foto: Deixalles
foto: Deixalles

En el marc del projecte  “Compra pública responsable, avançant cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible , que ha comptat amb el suport de la Conselleria d'Afers Socials del Govern, la fundació Deixalles ha presentat una proposta per tal de millorar l'impacte de les polítiques de compra pública responsable a les Illes Balears d'acord amb els els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Des de l'entitat afirmen que el consum responsable i el comerç just, i en el marc de les administracions públiques, la compra pública responsable, poden contribuir als ODS perquè integren aspectes socials i ambientals, de cohesió social i sostenibilitat.

Aquesta contribució és possible fomentant el canvi de proveïdors de productes i serveis, afavorint les alternatives amb criteris de consum responsable; i aprofitant les oportunitats de la llei 9/2017, de contractes del sector públic; tant en relació als contractes reservats per a empreses d'inserció i centres especials d'ocupació d'iniciativa social, com a la possibilitat d'inclusió d’aspectes qualitatius, socials i ambientals, com a criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució dels contractes.

La tasca desenvolupada per la fundació Deixalles inclou una diagnosi de les polítiques de compra pública responsable vigents en aquest moment a les Illes Balears, a partir de la informació obtinguda del seguiment de la contractació pública i d'informadors clau de les administracions públiques i entitats socials; així com també propostes de millora pel que fa a l'impacte de les polítiques públiques de compres i contractació sobre els ODS.

Aquestes propostes s’han recollit en el manifest "MILLOREM LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE PER AVANÇAR CAP ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE", que volen fer extensiu a les organitzacions d’economia social i solidària i del Tercer Sector Social.

I és que si volem que l'Agenda 2030 sigui alguna cosa més que un pin de colors, cal que des de tots els àmbits es treballi per concretar mesures que facin possibles els ODS, i és en mans de les administracions assegurar que es fa, especialment si es fa de la mà del Tercer Sector Social.

comentaris
Deixalles demana millores en compra pública responsable