Lila Thomàs i Miquel Rosselló
Lila Thomàs i Miquel Rosselló

Consell de les fundacions Darder-Mascaró

Autor: Lila Thomàs i Miquel Rosselló