La inversió en R+D, una política a llarg termini imprescindible

Imatge: Digital Rheumatology Network
Imatge: Digital Rheumatology Network

Si la pandèmia ha constatat quelcom a les Illes Balears,  ha estat les conseqüències fatals de la dependència del monocultiu turístic. El curtterminisme de les darreres dècades no era gratuït i s’ha fet evident el que des de molts sectors socials ja s’havia dit. Ara no és urgent sinó imprescindible diversificar l’economia. I això no es fa en dos dies.

Vivim en un moment polític en el qual prima la immediatesa i els resultats ràpidament visibles. Governar és fer l’exercici valent d’enfocar la gestió en el futur, en el canvi. I amb això estam compromesos des de la Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística. Volem contribuir a la transformació del model social i productiu amb l'objectiu de promoure un nou model econòmic més basat en el coneixement, sostenible i d'alt valor afegit, encara que els fruits no es vegin demà mateix. Les persones que ens dedicam a la política hem de mirar també pel futur més enllà de la legislatura. És imprescindible!

El 2015, des de la vicepresidència del Govern, en mans de MÉS per Mallorca, es va iniciar un canvi de rumb. Es varen promoure polítiques dirigides a fer de la recerca un pilar important en la nostra societat. Segons l’Informe COTEC i des de la crisi del 2008, les Balears han liderat (a escala estatal) el creixement d’inversió en R+D. En el cas de les empreses privades, l’augment ha estat del 258 % respecte del 2015. El creixement de persones dedicades a la recerca ha estat d’un 55 % respecte del 2015. Així i tot seguim a la coa de la inversió en R+D. Tenim una gran fita que és sortir de la coa de l’Estat en inversió global respecte del PIB. Hem avançat, però queda molt per fer.

Per fer-ho, necessitam un pacte per la societat del coneixement destinat a millorar la ràtio de persones amb titulacions superiors, combatre l'abandonament dels estudis i incrementar la inversió en R+D. Aquest acord hauria d’incloure, aglutinar i reforçar les àrees de govern en R+D+I i destinar un percentatge als pressupostos. És a dir, més pressupost per educació i recerca, però també ajuntar totes les àrees de govern de recerca i innovació. Els esforços s’han de concentrar per poder fer efectiva una política que ens tregui clarament de la coa d’inversió en R+D+ I, que alhora millorin els indicadors educatius (també els universitaris) i que utilitzem la nostra creativitat i força per diversificar l’economia per poder llegar un futur més digne als nostres fills.

La crisi sanitària de la COVID, que ha fet trontollar l’economia i la societat en general, que ha fet patir a molta gent, no ha de servir d’excusa el curterminisme. Si volem fer front a futurs problemes,  estarem en disposició de sortir-ne en millors condicions si aconseguim enfortir l’educació, la R+D+I i així enfortir tota la societat de les Illes.

Ara tenim l'oportunitat de fer una aposta de país, on el talent de les persones sigui protagonista. Des de MÉS per Mallorca ho lluitarem, perquè estam compromesos amb sortir d’un model econòmic i social depredador i generador de desigualtats.

Comentaris