Com t'imagines el futur de Sa Pobla?

foto: Biel Payeras
foto: Biel Payeras

Un dels majors reptes que tenen tots els municipis de Mallorca és la redacció d’un pla per a una classificació ordenada del sòl i amb una mirada de futur. 

“Sa Pobla Futur” és el procés participatiu previ a la redacció d’un Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), iniciat des de la regidoria de Planejament Urbanístic, juntament amb la regidoria de Participació Ciutadana i la col·laboració de la totalitat del govern local al llarg del procés. Des de dimecres fins dissabte passat, han tengut lloc unes jornades “per definir el model de ciutat per al futur amb la participació de la gent”, assegura el tinent de batle i responsable del departament de Planejament urbanístic, Antoni Simó Tomàs. “Sa Pobla Futur és més aviat una pregunta que una resposta”, afegeix. Més concretament, se tracta d’un procés de treball d’escolta i participació ciutadana a sa Pobla. El seu objectiu és definir un relat col·lectiu sobre el futur del municipi i, a través d’aquest, establir unes bases que servesquin de guia del desenvolupament urbà de sa Pobla, amb una visió estratègica i compartida.

Després d’una primera fase d’elaboració d’una diagnosi estratègica per part de l’equip coordinador, juntament amb les entitats més representatives del municipi, s’estableix un marc de treball per articular les demandes dels veïnats i veïnades de sa Pobla.

 

Horitzó verd, just i productiu

Aquests tres horitzons permeten establir la direcció d’allà on volem anar com a poble. S’estableixen per la Nova Carta de Leipzig (Desembre 2020) de la Comissió Europea, en aquesta es relaciona el futur dels territoris urbans amb el marc d'estratègies de desenvolupament regional.

  • Un futur verd: per posar al centre el poder transformador de les ciutats i pobles combatent l’escalfament global i contribuint a una qualitat ambiental en l'aire, aigua, terra i l'ús del sòl.
  • Un futur just: per prioritzar la igualtat d'oportunitats per a integrar-se en la societat amb justícia per a totes les persones sense distinció de gènere, estatus socioeconòmic, edat i origen sense deixar a ningú darrere.
  • Un futur productiu: apostar per una economia diversificada que promou l'ocupació de qualitat i trenca bretxes d’accés, com a aliança clau per a un desenvolupament urbà sostenible.

 

Eixos de treball

Per estructurar el diàleg ciutadà s’han triat 5 àmbits de treball clau per a la definició del futur de sa Pobla, fruit de l’anàlisi tècnica i la recollida de testimonis. 

  • Espai públic com a motor de ciutadania. Imaginar la configuració dels nostres carrers i places, com ens movem per elles i com les vivim és un dels majors reptes i oportunitats d’aquest procés. Com vivim allò públic ens defineix com a poble i, per això, hem de parlar-ne al respecte.
  • La cultura associativa cap a la innovació i la cohesió social. Sa Pobla compta amb molts serveis, col·lectius i entitats. Com ens organitzem i estructurem la nostra comunitat suposa un repte per a la resiliència del futur del municipi i, sobretot, del seu veïnat. 
  • La rehabilitació com a sector estratègic. La consolidació del nucli urbà, i com adaptem aquest i els nostres habitatges a les noves necessitats defineix un àmbit clau de futur i prosperitat. No podem oblidar la força d’aquest sector i com influirà en les direccions que prenem en la definició del demà de sa Pobla. 
  • Cap a la transició ecològica a través d’aliances. Afrontar el canvi climàtic suposa un repte global que hem d’assumir també des de les realitats locals. Per això, és necessari la col·laboració de tots els sectors. Com ho feim i quins mecanismes configuram per fer-ne front serà decisori per al nostre futur. 
  • La construcció d’un relat de futur arrelat al territori. És important definir allò que volem ser de forma col·lectiva i que aquesta aspiració tengui en compte les nostres arrels, el nostre present i les nostres oportunitats de futur. Aquest relat ha de ser compartit entre tot els veïnats i veïnades per poder fer d’aquest un motor de canvi i creixement.

Es compta amb un equip de treball tècnic i coordinador de les activitats format per professionals de l’arquitectura i la sociologia que treballen des de València i Barcelona. Els seus noms són: Julia Pineda i Júlia Gomar de la cooperativa valenciana Crearqció i Mariela Iglesias i Paco González, col·laboradors habituals d’aquesta, tots dos consultors urbans.

 

Plaça del Mercat

La Plaça del Mercat ha estat el lloc neuràlgic de tot el procés “Sa Pobla Futur”. La Plaça s’ha reconvertit, s'ha redefinit com a espai públic mitjançant l'urbanisme tàctic, en aquest cas incorporant caixes de patates convertides en graderies, jardineres o fins i tot taules. “Uns usos diferents als que tenim per costum”, ha explicat Tomàs, que han servit per acollir reunions, ballades o un cinefòrum. 

Comentaris