2 de juliol, Dia Internacional de les Cooperatives 2022

4fa5ae08-ec65-4f07-9b5f-ce301612b931
4fa5ae08-ec65-4f07-9b5f-ce301612b931

ENRIC POZO MAS, President de la cooperativa de consum cultural Corda i Poal

Avui se celebra el centè Dia Internacional de les Cooperatives proclamat per l’Aliança Cooperativa Internacional i la vint-i-vuitena edició reconeguda per les Nacions Unides. Amb el lema “Les empreses cooperatives construeixen un món millor” tenim l’oportunitat per explicar l’impacte socioeconòmic de les cooperatives. 

En 1923 el Comitè Executiu de l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI) va recomanar commemorar un dia internacional del cooperativisme. En 1992 l'Assemblea General de les Nacions Unides, d'acord amb aquesta institució va proclamar la necessitat de realitzar un dia internacional de les cooperatives a partir de l'any 1995. Així el primer Dissabte del mes de Juliol de cada any se celebra el “dia internacional del cooperativisme”.

El cooperativisme és una ideologia, una forma de vida, no una manera d'obtenir guanys especulativament (aquesta és la diferència fonamental amb una altra mena de societats), són associacions de persones, arreu del món hi ha més de mil milions d'associats un 12%, donant feina a 280 milions de persones, el que representa el 12% de l'ocupació a nivell mundial, les quals  s’han unit per satisfer les seves necessitats i aspiracions de forma col·lectiva i amb gestió democràtica, on les persones són més importants que els beneficis econòmics.

Empreses on les persones uneixen els seus recursos i capacitats per a un benefici comú. Les persones associades comparteixen la propietat i decideixen els seus projectes i les estratègies a realitzar aplicant la democràcia a l’economia: cada persona té un vot. Són dinàmiques, diverses i proporcionen productes i serveis de qualitat a preus justos, cercant l’eficiència econòmica i reinvertint en les seves comunitats, essent l'únic model empresarial que disposa d'uns principis acordats de manera global, establerts a partir d'un conjunt de valors ètics compartits. Valors com l’equitat, la democràcia i la solidaritat. Principis com l’adhesió voluntària i oberta, la cooperació entre les cooperatives i la preocupació per la comunitat, des de l'agricultura i la ramaderia fins a la banca cooperativa; l'educació, l'habitatge, la salut, la cultura, el lleure, la mobilitat, el consum, mitjans de comunicació, noves tecnologies..; creant treball estable i sous dignes, produint i distribuint béns i serveis socialment útils; també han desmotat una capacitat de resiliència superior a altres empreses. 

Per això aquest dia 2 de Juliol, Dia Internacional de les Cooperatives volem reivindicar el lema elegit per aquesta efemèride: "les cooperatives construeixen un món millor", fent visible la  implicació de les persones en  projecte col·lectius, que es reflexa en la seva capacitat d’adaptació i d’innovació. Les cooperatives són clau per afrontar grans reptes que tenim com a humanitat: l'eradicació de la pobresa i la desigualtat social, la igualtat de gènere, la fi de les guerres i aturar la crisi ecològica i aportar eines per millorar els grans problemes del canvi climàtic que estan vivint.

Les Illes Balears dins un context on l'economia sempre ha estat basada fonamentalment en el turisme, i  amb molt poc coneixement de la fórmula empresarial  cooperativa, tan a nivell institucional com dins el món educatiu, la Universitat i les assessories laborals, fiscals i judriques, es fa necessari donar a conèixer  aquest dia 2 de Juliol com a Dia Internacional del cooperativisme i reflectir els progressos que s'estan fent com l'augment de micro-cooperatives més de 40 des de la llei 2019; la força del cooperativisme agroalimentari, de les cooperatives de Treball i d'educació; l'aparició de cooperatives de Consum que abans només existia Sant Crispin a Menorca i ara ja hi ha un supermercat cooperatiu "Terranostra" una de Carshing elèctric "Ecotxe", una altra de Cultura "Corda i Poal, una secció de socis de Som Energia.. i el naixament de projectes de cooperatives d'habitatge; donen compte que el teixit empresarial cooperatiu comença a imtroduir-se dins la societat com una alternativa a les empreses convencionals i que l'economia social està creixent, com ho demostra l'aparició de l'associació Mercat Social que està promocionant i donant eines a l'administració per seguir avançat cap un model més sostenible, igualitari i equitatiu i compromés amb la comunitat.

El Futur és de l'economia social i el cooperativisme i potser  la línia estratègica  que pot ajudar a les  sempre gastades afirmacions, però necessàries per fer el canvi de model econòmic a les nostres Illes.

 

Comentaris