COVID-19 i crisi: una oportunitat per redistribuir la riquesa amb la RBU

imatge: Visualinstan
imatge: Visualinstan

Davant la crisi econòmica (i sociopolítica) que ja ha començat a desplegar-se derivada del COVID-19, s'han pres algunes mesures, més o menys efectives; caldrà esperar per a veure el resultat. De moment, les mesures són limitades, i no queda clar el seu impacte. De fet, Ecologistes en Acció ja ha denunciat que el paquet de mesures que el Banc Central Europeu ha anunciat a través del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), un nou programa de compra d'actius públics i privats per valor 750.000 milions d'euros, va destinat a ajudar a les grans corporacions, una vegada més. Les mateixes corporacions que segueixen sense contribuir al Desenvolupament Sostenible, ni en termes socials, ni de governança, ni mediambientals. Les mateixes corporacions que ens aboquen a les crisis contínuament. Té menys sentit cada vegada, però seguim en la mateixa dinàmica de fer costat a les multinacionals per a donar aire al mercat en detriment de la llibertat i drets de les persones.

En aquest sentit, una idea interessant que s'ha posat de nou sobre la taula del debat públic des de l'activisme i el sindicalisme (Pla de Xoc Social) és la de la Renda Bàsica Universal (RBU), per a totes les persones, sense condicions. No és una idea nova, per descomptat. De fet, en els anys vuitanta va tenir bastant acceptació, especialment als EUA. I no fa molt, a 2016, es va realitzar una campanya molt potent en favor de la RBU a Suïssa. És a dir, no és una idea nova, però la seva discussió té els seus moments més o menys àlgids… I ara podem dir que estem davant un d'aquests, ja que es parla de Renda Bàsica de quarantena (ja veurem com estendre-la després, més enllà de l'estat d'alarma per la pandèmia). No obstant això, hi ha molts discursos al voltant de la necessitat o no (dels avantatges i inconvenients) d'establir una RBU. La RBU té, de fet, bastantes detractors i estar en contra d'ella és més comuna que estar a favor, no sols políticament, sinó entre la ciutadania també, cosa que sorprèn. És clar que la pèrdua de consciència de classe té molt a dir en aquest fet, perquè tota persona que es reconegui obrera hauria de reclamar una RBU, en un món on el treball, explotador i alienador, no ens treu de pobres i moltes de les polítiques per a sufragar la desigualtat són una mera declaració d'intencions. Serveixen per a mantenir-la, de fet.

Un dels arguments més estesos en contra de la RBU és que és impossible finançar-la, és molt cara. Evidentment, sense un sistema d'impostos sobre la renda és complicat… Cal reformar-lo, perquè així com està dissenyat, genera que en poques mans es concentri molta riquesa i en moltes altres mans… res. És el que es coneix com aquest 1% que té el 99% de la riquesa, una relació completament inequitativa. És responsabilitat de l'Estat corregir, amb els instruments que tingui, la desigualtat i per això hem d'exigir una reforma del sistema de recaptació a través dels impostos i que els qui més tenen, paguin més. Sembla el més lògic en termes de justícia social i a fi de redistribuir la riquesa; una riquesa que és, no oblidem, pública, fruit del treball de tots i de totes, fins i tot de generacions passades. Així, acceptem sense piular l'herència privada de la riquesa, per què no acceptem llavors l'herència pública de la riquesa que generem i que ens correspon com a ciutadans i ciutadanes? A més, i aquest punt és important, l'Estat de Benestar (allò que encara no hem desmantellat d'ell) que mantenim avui dia costa més diners que les pròpies subvencions i prestacions que es reparteixen! (Daniel Raventós explica bastant bé els costos actuals de l'Estat de Benestar i què suposaria el desplegament d'una RBU a Espanya; article en Público, del 6 de maig de 2018).

Relacionat amb la responsabilitat de l'Estat en la correcció de la desigualtat, existeix la (falsa) creença que si no sortim de la pobresa és per la nostra culpa i és la nostra responsabilitat. Aquest pensament té els seus orígens en l'ètica protestant, abraçada pel capitalisme de mercat. Però aquesta idea és completament falsa: és responsabilitat de l'Estat fer-se càrrec de la desigualtat que es genera en les seves estructures. Sense oblidar que la RBU és un mecanisme d'igualtat d'oportunitats molt potent, perquè esdevé un dispositiu emancipador per als col·lectius normalment vulnerabilizats: dones, persones amb discapacitat, persones migrants… És important insistir en aquesta idea: les persones no som responsables que el repartiment de les oportunitats sigui tan injust i inequitatiu, per tant, no és des del nostre esforç que hem de corregir aquesta “falla” del sistema, sinó que és l'Estat que ha de desplegar totes les seves eines per a això i la RBU és una bona eina.

Un altre argument molt escoltat en contra de la RBU és el que establir-la suposaria un desincentiu per a treballar. I aquí és important detenir-se, perquè es diuen moltes coses sense sentit. Per a començar, aquest desincentiu a treballar ja existeix amb les prestacions que es donen avui dia, però que sí que estan basades en condicions (no arribar a X ingressos, tenir X mancances materials, viure en X habitatge amb X fills/filles…). I és que si les prestacions es basen en la no tinença d'ocupació, per a què buscar-ho si això conduiria a perdre l'ajuda? No obstant això, la RBU no és incompatible amb altres fonts d'ingressos, com la que suposa una ocupació remunerada. Per tant, aquesta por al fet que la RBU no incentivi l'ocupació és absurda, perquè és el sistema d'avui el que desincentiva a trobar-lo. A més, si això desincentiva que la gent treballi, llevem també la subvenció per desocupació? La minimitzem? Li posem estrictes condicions? No hi ha tanta preocupació sobre que l'atur desincentivi la cerca de feina com que ho faci una RBU.

Aquest pensament es deu a la nostra cultura social, perquè hem entès que “el treball dignifica”. Però, què significa això? El treball dignifica quan és digne, per a començar. Una RBU ajudaria a les persones a no acceptar contracte basura; a reivindicar els seus drets laborals; ampliaria el seu ventall d'opcions… Perquè existeix un fenomen en les nostres societats que hem passat per alt: el dels i les treballadores pobres. És a dir, la creença que l'ocupació elimina la pobresa és completament errònia, perquè la riquesa no es distribueix (com s'ha dit en paràgrafs anteriors) i perquè les ocupacions que existeixen no són decents: moltes hores de treball, poca retribució. Amb la qual cosa, per molt que treballem, continuem sent pobres. D'altra banda, què és treball? Quan diem “treball”, en realitat diem “ocupació”… L'ètica de mercat ens empeny a això. Però existeixen altres tipus de treballs que no són remunerats, però que compleixen una funció social completa i absolutament necessària: el treball voluntari, el de cures i el domèstic (aquests últims, se sap, recauen amb major força sobre les dones, que a més de ser pobres, tenen doble jornada). Una RBU permetria a les persones dedicar més hores a aquests treballs tan importants, però que no tenen cap retribució, perquè en la vida el salari no ho és tot. De fet, en un món on les màquines fan més de la meitat de les tasques i on som milions i milions de treballadors més que fa cent anys, és necessari que continuem treballant vuit hores en una ocupació que ens explota, ens aliena i ens redueix com a persones? La reducció de les jornades hauria de ser ja una realitat, perquè una vasta comunitat d'experts economistes asseguren que els rendiments són decreixents: a partir de certa hora treballada, descendeix la productivitat. La RBU faria possible aquesta reducció de jornada i augmentaria la productivitat: més persones treballant menys hores en una ocupació i més hores en allò que els agrada, que se'ls dóna bé, que els omple i on sentin que són necessàries. Per descomptat, no hi ha res més productiu que fer un treball a gust, encara que no sigui el teu favorit. Augmentar la felicitat en el treball és més eficient!

Un altre argument molt escoltat en contra de la RBU és el que establir-la suposaria un desincentiu per a treballar. I aquí és important detenir-se, perquè es diuen moltes coses sense sentit. Per a començar, aquest desincentiu a treballar ja existeix amb les prestacions que es donen avui dia, però que sí que estan basades en condicions (no arribar a X ingressos, tenir X manques materials, viure en X habitatge amb X fills/filles…). I és que si les prestacions es basen en la no tinença d'ocupació, per a què buscar-ho si això conduiria a perdre l'ajuda? No obstant això, la RBU no és incompatible amb altres fonts d'ingressos, com la que suposa una ocupació remunerada. Per tant, aquesta por al fet que la RBU no incentivi l'ocupació és absurda, perquè és el sistema d'avui el que desincentiva a trobar-lo. A més, si això desincentiva que la gent treballi, llevem també la subvenció per desocupació? La minimitzem? Li posem estrictes condicions? No hi ha tanta preocupació sobre que l'atur desincentivi la cerca d'ocupació com que ho faci una RBU.

Finalment, creure que les persones seran vagues i s'aprofitaran de la RBU és normal, en un sistema que ha basat tot el seu Estat de Benestar en la desconfiança. Canviar la mentalitat és el realment complicat i és el repte dels qui creiem que podem construir un món millor. Existeixen multitud d'exemples de persones compartint recursos, generant comunitats, obrint caixes de resistència, establint xarxes de suport. Existeixen Copyleft i Creative Commons com a alternatives a un mercat que patenta, ostenta coneixement i poder! Per què creure a ulls clucs que l'ésser humà és aquest Homo Economicus sempre, quan existeixen més exemples del contrari? Aquesta crisi pot suposar un punt d'inflexió per a reclamar els nostres drets, que han estat desmantellats al llarg dels anys, deixant-nos en unes societats cada vegada més desigualitàries i socialment injustes. S'ha evidenciat a través de l'emergència sanitària que universalitzar els drets és essencial, perquè costa imaginar com seria la situació si no tinguéssim garantit l'accés universal a la sanitat pública, i se'ns encongeix el cor en pensar en el drama nord-americà. Trenquem amb l'Estat paternalista i assistencialista que estipula què necessitem i sota quines condicions se'ns ajuda, i apostem per un Estat que ens ajudi a ser autònomes i autònoms en les nostres decisions, i que ens condueixi a ser lliures.

Comentaris