La nova Llei de Consells

L'aprovació al Parlament de la Llei de Consells, el passat 14 de juny, sense dubte és una bona notícia. No obstant això, ni és la llei que haguéssim volgut des de MÉS per Mallorca ni molt manco la que necessitam per convertir el Consell en el vertader govern de l'illa. És una llei necessària, que fa grans passes i que servirà per convertir la institució insular en una administració més àgil i, per tant, complir amb la seva obligació envers la ciutadania. És més, amb la nova llei, el Consell tendrà més fàcil i estarà més preparat per  assumir  i gestionar les competències més importants pendents (com ara Transports i Agricultura). Amb tot, la llei neix amb un llast: la tutela institucional i el veto madrileny a reconèixer la nostra idiosincràsia.

Per deixar les coses clares: Els diputats de MÉS per Mallorca han votat a favor de la Llei i ho han fet perquè suposa una millora i perquè incrementa la sobirania del Consell. Som un partit insularista i estam convençuts que només des del mallorquinisme polític podrem abordar i posar solucions als reptes que Mallorca té al davant. Ara bé, les nostres aspiracions eren i continuen sent molt més ambicioses. I per això mateix, no ens cansarem de continuar reivindicant, i de reclamar allà on calgui, els canvis necessaris per desfer-nos de les normes imposades que limiten el nostre autogovern.

En aquest cas concret, la nova llei no pot anar més enllà de la normativa estatal recollida a la Llei de Bases de Règim Local. Aquesta norma estatal (que mai podrà ser superada per una legislació autonòmica) deixa ben clar que els Consells insulars han de ser equiparats a les Diputacions provincials existents a la península. Pot ser, des de la lògica centralista, això tengui algun sentit. Els mallorquins i les mallorquines saben que no és cert. La separació provincial no té cap sentit en un territori insular com el nostre amb realitats tan diferenciades i amb problemàtiques tan diferents. Així i tot, l'Estat s'entesta a tractar-nos igual i no reconèixer cap singularitat. Alerta però! L'Estat si reconeix la singularitat dels Cabildos canaris a qui atorga un estatus diferent. I a nosaltres, perquè no?

De fet, Més per Mallorca va fer una sèrie d’esmenes, que no varen ser acceptades, en el sentit de la facilitació, la flexibilitat i la millora de la gestió de les competències atribuïdes als Consells insulars. El rebuig a les nostres esmenes va venir, precisament, per la limitació de la normativa estatal. I, per aquest motiu, hem d’insistir en l’exigència del canvi d’aquesta normativa perquè el Consell de Mallorca sigui la gran institució insular vertebradora de l’autèntic govern de Mallorca.

Així les coses, queda palès quina era la nostra voluntat i quin serà el nostre objectiu. La Llei de Consells és una primera passa, és una llei positiva i ens dona les eines per assumir competències i desplegar-les de manera eficaç i eficient. Des de la plena sobirania insular volem i serem capaços de donar respostes i fer política útil. Això si, i que no vagi per dit, "ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer" (Ovidi Montllor dixit).

 

 

Comentaris