Superfície agrària útil, producció d'aliments i sobirania alimentària

imatge: assoc. veïns Butarque
imatge: assoc. veïns Butarque

La Superfície Agrària Útil (SAU) és el conjunt de la superfície de terres llaurades i terres per pastures permanents. Les terres llaurades comprenen els cultius herbacis, els guarets, horts i les terres dedicades a la viticultura i la fruticultura. En definitiva parlam de les terres dedicades a la producció d’aliments. 

A les Illes Balears patim un procés de manca de relleu generacional i de rendibilitat a la pagesia i això fa que les terres deixin de ser productives, amb la conseqüent degradació de la foravila del país. Aquest fet provoca que a les terres fèrtils se'ls doni un ús impropi i especulatiu, provocant un augment desmesurat del preu de la terra i inestabilitat laboral a pageses i pagesos que conreen les terres que no son seves. A més a més s’està perdent territori que s’hauria de dedicar a la producció d’aliments, per tant perdem capacitat de producció i sobirania alimentària com a país.

Els dos darrers anys hem tocat amb les mans la importància de la sobirania alimentària, la importància de produir els aliments al país. Per tal que aquest augment sigui possible no podem perdre superfície agrària útil, al contrari, n’hem de recuperar. 

Si creixem en superfície agrària útil hi guanyarem en tots els sentits, en equilibri medioambiental, social i econòmic. Medioambiental, perquè tot aquell territori dedicat a la producció d’aliments no cauen en la degradació, ús impropi i especulació urbanística. Social, perquè la pagesia és generador de llocs de treball especialitzats i de qualitat. Aquests llocs de treball a més és generen al territori fixant la població. Econòmic perquè al nostre país el desequilibri entre els diferents sectors és evident, l’única manera de revertir aquest desequilibri és reforçar el sector primari. 

Per tot això, és imprescindible que la Conselleria d’Agricultura posi en marxa un pla de recuperació de superfície agrària útil. Aprofitant les eines que dona la llei agrària de les Illes Balears, coordinant amb Consells, ajuntaments, organitzacions agràries i cooperatives aquest pla, posant pressupost per promoure el relleu generacional i la incorporació de joves i legislar en favor del producte local per tal que aquest estigui en igualtat de condicions a l’hora de competir al mercat.  

Comentaris