Una enquesta manacorina

Portada de la revista manacorina Cent per Cent
Portada de la revista manacorina Cent per Cent

Dilluns passat dia 13 de juny molts de manacorins vàrem rebre un whatsapp en què se’ns demanava participar en una enquesta sobre la política municipal. El setmanari local Cent per Cent ens donava 48 hores per respondre un senzill formulari de Google i tot apuntava que d’aquesta informació en faria el tema de la setmana. Al final, més de quatre-centes persones s’animaren a emplenar-la dins el termini horari establert. Dijous capvespre els primers subscriptors del setmanari, que enguany farà vint anys, ja rebien a ca seva l’exemplar on es confirmava que, efectivament, el tema de la setmana era la valoració de l’Ajuntament a un any de les eleccions. Divendres tot el gruix. És espectacular com amb una senzilla i gratuïta eina es pot copsar de manera tan ràpida alguns aspectes de la pulsió social d’un col·lectiu. Evidentment no és una enquesta científica ja que el biaix de qui hi participa és notable. Segur que hi ha participat gent de tot l’espectre ideològic però de l’àmbit conservador no autocentrat la mostra amb molta seguretat és més petita del que representen. Però malgrat tot és un termòmetre ben interessant. Una vegada valorada la iniciativa i aplaudida l’oportunitat m’agradaria fer alguna valoració dels resultats obtinguts.

 

Pronòstics

El formulari demanava quatre coses: grau de coneixement dels 21 regidors, valoració també dels 21 regidors, valoració de deu accions de govern que poden haver tengut algun grau de polèmica i per acabar un pronòstic sobre la composició del futur consistori manacorí a partir del juny de l’any que ve. Les tres primeres són les més rigoroses ja que no demanen cap exercici de futurologia. La darrera, tot i ser la més morbosa és la que té menys rigor ja que es demana un pronòstic i no una opinió. Quant a aquest pronòstic la cosa quedava pràcticament igual respecte a 2019. MÉS-Esquerra repetia victòria amb sis regidors; el PP mantenia els quatre regidors però passava per davant al PSOE que perdia el segon lloc tot mantenint també els quatre regidors. En quart lloc s’hi situava l’Agrupació Independent de Portocristo amb tres edils que avançava un PI que, tot i la descomposició mala d’amagar, conservava dos regidors. Per tancar la llista de vint-i-un el pronòstic atorgava un regidor a Podem i un altre a l’extrema dreta de VOX. El resum seria que el públic del Cent per Cent valora la dinàmica global però pensa que les variacions seran mínimes.

 

Coneixement dels membres de l’Ajuntament
Quant al grau de coneixement del consistori, encapçala la llista el batle Miquel Oliver amb un 93% de coneixement. El segueixen amb xifres de l’entorn del 70-80% tots els membres de l’equip de govern excepció feta del delegat socialista Sebastià Nadal, de Zona costanera, que aprova sense arribar al 60%. Dins l’oposició l’exbatlessa Catalina Riera del PI arriba al notable; molts d’aprovats entre la resta i només suspenen sense pal·liatius el silloter Antonio García i la popular Maria Bauzà.


Valoració dels regidors

Aquí ja no es demana si coneixem una persona sinó quina valoració li donam de la seva responsabilitat davant la ciutadania. A Manacor, i segons aquesta enquesta del Cent per Cent, el polític més valorat és el batle: Oliver treu un valuosíssim 7,2. Tots els membres de l’equip de govern aproven. Tot i que a Sebastià Nadal li ve just superar el llindar amb un pobre 5,4. El regidor més valorat de MÉS-Esquerra és Sebastià Llodrà amb un 6,8; Artur Aguiló el del PSOE amb un 6,2 i Carles Grimalt, l’únic de Podem, obté només un 5,6. Cap regidor de l’oposició aprova tot i que les líders d’AIPC i del PI s’hi fan ben a prop. Cap membre del PP arriba al quatre i ja al final de la llista Maria Bauzà té un 3.2 i Antonio García un 3. La meva opinió és que aquests resultats tenen part de simpatia de qui contesta l’enquesta però també tenen una part molt remarcable de valoració pura i sincera.

 

I els temes polèmics?

Les deu accions de govern municipal que Cent per Cent proposava valorar numèricament són aquestes amb els corresponents resultats. Estan en ordre decreixent de valoració:


Vila del llibre: 8,2

Reciclatge: 7,6

Gestió de la pandèmia: 7

Aigua potable: 7

ZPR: 6,4

Pla General: 6

Neteja viària: 6
Enllumenat públic: 5.8
Zona costanera: 5

Llicències d’obra: 4.4

 

La nota mitja d’aquestes deu accions que, en menor o major mesura, han tengut una certa polèmica és de 6.3. L’equip de govern té la confirmació d’on és que fa falta posar més esforços, sense que la situació sigui dramàtica encara: neteja, enllumenat, zona costanera i, sobretot, els terminis amb què es resolen les llicències d’obra. Es confirma la cultura com un sentiment d’orgull de poble, es valida la gestió atrevida de la pandèmia i reforça l’aposta de limitar el trànsit al centre de la ciutat amb la implantació de la ZPR. Sense caure mai en el cofoisme, jo si fos el batle estaria ben satisfet, com a batle, amb els resultats d’aquesta mostra. Com a cap de llista de MÉS-Esquerra encara hi ha d’estar més perquè els temes que ha gestionat el seu partit tenen un 7 de nota mentre que els que han gestionat els altres tenen un aprovat rascat. Amb una flor al cul, vaja...

 

Comentaris