Turisme responsable; una oportunitat?

Unknown
Foto: CCOO-servicios

José Luís García, Secretari General de Comissions Obreres de les Illes Balears.

En els últims anys, s'ha vingut adoptant una actitud cada vegada més crítica pel que fa als models turístics massius i desenvolupistes imperants fins al moment; no només en l'àmbit acadèmic i científic, sinó també, encara que de manera més tímida, al sector empresarial i professional del turisme i, fins i tot, en l'esfera de les administracions públiques, amb incidència -directa o indirecta- en el desenvolupament de l'activitat turística.

 

Preguntes com les conseqüències i els impactes territorials, mediambientals, soci econòmics i culturals d'aquesta activitat en les destinacions turístiques; la seva incidència real en el desenvolupament equilibrat i sostenible de l'economia de les comunitats amfitriones; la seva capacitat real com a instrument de lluita contra la pobresa i les desigualtats, estan implicant una anàlisi més detinguda d'aquest sector econòmic, ja no circumscrit merament a la pura vessant econòmica.

 

En definitiva, altres prismes, altres visions diferents, estan acaparant l'interès de molts professionals i estudiosos amb la idea d'intentar donar resposta a cadascuna d'aquestes preguntes, però també davant la necessitat de plantejar models alternatius al creixement turístic convencional de tall massiu, immobiliari-residencial.

 

En els últims anys, l'augment de la consciència sobre l'impacte de les nostres activitats en el medi natural, econòmic i social s'ha estès a la forma de fer turisme, el que ha originat l'aparició d'una nova manera de viatjar anomenada turisme responsable.

 

La mateixa OMT el 2009 va definir el turisme responsable com “l’activitat turística que els turistes i els agents turístics realitzen amb respecte pels llocs d'acollida des del punt de vista mediambiental, cultural, social i econòmic, i que, al seu, torn la comunitat receptora accepta i respecta, i les autoritats públiques protegeixen i fomenten".

 

El turisme responsable pretén contribuir al manteniment i la protecció dels béns patrimonials, culturals i naturals de les destinacions, amb l'objectiu final de promoure el desenvolupament sostenible i contribuir a potenciar l'economia local mitjançant la creació d'ocupació i el consum de productes locals.

 

El turisme sostenible està guanyant cada vegada més adeptes, ja que, com a turista responsable, l'experiència de conèixer i visitar noves zones sol ser més enriquidora en produir una immersió total en el lloc de destinació. Això s'aconsegueix gràcies a la implicació de les diferents parts que col·laboren entre si per aconseguir que durant el viatge es conegui realment la zona i cultura que s'està visitant.

 

Aquest tipus de turisme busca la seguretat de que l'establiment hostaler complirà i satisfarà les nostres expectatives i ens volem assegurar que serà una experiència satisfactòria. És per això que proliferen les certificacions de qualitat, com a elements diferenciadors entre els competidors i en aquesta dinàmica, pren cos la responsabilitat social corporativa.

 

Una responsabilitat social que, permanentment, eludeix als i les treballadors i treballadores, tot i ser l'element central, especialment, en el sector turístic; i és des d'aquesta perspectiva que cobra sentit la iniciativa sindical de la certificació que impulsa CCOO i UGT amb la col·laboració de la universitat de Málaga "Hotels Justos, Laboralment Responsables" que pretén posar en valor les condicions de treball, els salaris, la prevenció, i la formació, com a elements diferenciadors dels establiments que tenen bones pràctiques en relació a aquests indicadors i que també estableixen elements diferenciadors entre destinacions turístiques.

 

Els segells i marques de qualitat s'han creat per aportar credibilitat i transmetre seguretat, a l'estar recolzats per organismes o entitats reconegudes. Comptar amb aquests segells de qualitat turística fa que es projecti informació positiva cap a l'exterior, però també contribueixen a fer que la competitivitat tingui en compte les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Comentaris