Deià: 2 anys recuperant el desig de ser poble

EL 26 de maig de 2019 les deianenques i els deianencs elegien per primera vegada en tota la nostra història un consistori majoritàriament d’esquerres, i ho feien amb una contundència aclaparadora: l’Agrupació DEIA obtenia el 70% dels sufragis després de 40 anys de majories absolutes conservadores.

 

Com sempre dic, Deià no es va colgar de dretes i es va despertar cantant la Internacional. Els resultats del 2019 evidenciaren l’esgotament d’un sistema que havia posat per damunt de la comunitat els interessos econòmics, i també mostren el treball que durant 16 anys les dones i els homes de l’Agrupació havien duit a terme, plantejant les propostes valentes i rigoroses que el Deià del present i del futur necessitava.

 

Assumirem la tasca de govern, idò, amb una enorme il·lusió, però també conscients de la responsabilitat per les enormes esperances que les deianenques i els deianencs havien dipositat en nosaltres.

 

Les demandes que teníem abastaven tots els camps, des de frenar l’excessiva turistificació del poble (tenim el doble de places turístiques que habitants) a promoure la vida social i cultural, passant per un nou model urbanístic sostenible mediambiental i socialment, per l’augment de la recollida selectiva o per facilitar l’accés a l’habitatge als joves. Tot es podia englobar, tanmateix, en una idea bàsica: pensar i fer el poble per a la gent que hi viu i hi treballa, no per al turisme ni per a la especulació. I tot des de la transparència i la participació ciutadana. Perquè el municipalisme és un espai de gestió, però també d’importantíssima capacitat de transformació si s’és ambiciós i valent.

 

L’aparició de la COVID19 ho ha sacsejat tot, i ha afectat de forma molt singular els ajuntaments, primera institució a la que es dirigeixen els ciutadans i des dels quals hem hagut d’informar i garantir el compliment de les mesures de seguretat i protecció davant la pandèmia i també donar les solucions a la immensa crisi social i econòmica a què ha anat lligada. Però a Deià vàrem tenir clar que no podia modificar el nostre full de ruta: tot el que hem hagut de fer s’incardinava en el projecte de poble que volem construir.

 

Així, en aquests dos anys:

 

- Hem licitat un nou servei de recollida de residus, substituint l’antic de contenidors pel sistema de porta a porta.

- Estam a punt de licitar la redacció d’un nou Pla General Urbanístic que substitueixi les Normes Subsidiàries actuals amb la voluntat de limitar el creixement, el consum de territori i recursos com l’aigua i la construcció de tipus especulatiu i turístic.

- Ens hem rebel·lat contra la llei Montoro i hem incorporat el romanent de tresoreria per a adquirir un nou edifici per a l’Ajuntament que a més donarà cabuda a un museu i a un viver d’empreses no dedicades al turisme o a la construcció, així com uns jardins al centre del poble.

- Hem abandonat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

- Hem creat un sou mensual per als estudiants que cursen ensenyaments no obligatoris, a més de cobrir-los les despeses de matrícula, material i transport, a més del lloguer si els estudis no s’ofereixen a Mallorca.

- Hem aprovat i posat en marxa el Pla Municipal d’Igualtat.

- Hem aprovat i posat en marxa el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima.

- Hem posat en funcionament un parc fotovoltaic municipal i tenim en marxa els projectes per cobrir de plaques els principals aparcaments municipals.

- Amb l’Institut Balear de l’Energia construirem un parc fotovoltaic en règim de cooperació del qual en podran participar els veïnats i les empreses locals.

- Hem destinat les aparcaments del casc antic a residents, eliminant la possibilitat d’accedir-hi als clients dels hotels.

- Hem augmentat les taxes als habitatges de lloguer turístic.

- Hem constituït un Patronat Municipal de l’Habitatge per a donar cobertura i seguretat als habitatges que es retirin del lloguer turístic i es destinin al lloguer habitacional.

- Hem posat a disposició de l’IBAVI tres terrenys municipals per a la construcció d’habitatge públic.

- Hem augmentat un 1.200% les ajudes dels serveis socials.

- Hem atorgat 70.000€ en ajudes a petites empreses, amb línies especials per a activitats no relacionades amb el turisme o la construcció.

- Hem aprovat un Reglament de Llengües que inclou un Pla de Normalització Lingüística.

- Hem duit a terme classes de català per estrangers per primera vegada a la història del municipi.

- Hem aprovat un Reglament de Participació en el Ple per a donar-li un funcionament assembleari.

- Hem signat convenis de col·laboració amb totes les entitats del poble per a assegurar-ne el funcionament i la independència; també hem fomentat la creació de noves associacions, com la de joves o la d’empreses.

- Hem reduït el sou del batle en un 10%, així com les despeses protocolàries i de representació: l’Ajuntament aquesta legislatura ha deixat de cobrir àpats a restaurants i de pagar les dietes de desplaçaments per a polítics.

- Hem institucionalitzat la Festa de la Independència, declarant aquest dia festiu municipal.

- Estam en procés de revisar el nomenclàtor municipal per a introduir-hi noms representatius de la història de Mallorca i de dones.

- Hem creat horts urbans i comunitaris per a la gent que no disposa de terres.

- Hem fet un pla de recuperació dels camins públics tancats, dels quals ja se n’han recuperat 2.

- Hem destinat més d’1,5 milions d’euros a inversions municipals, la major part a través de subvencions del Govern i del Consell.

 

Evidentment ens queda molta feina a fer, i no és fàcil perquè la legislació neoliberal que ens imposen cerca impedir o dificultar l’acció pública, amb un paternalisme insuportable sobre els municipis. Però som rebels i caparruts, i res no ens aturarà perquè, com diu el poeta, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

Comentaris