Educadors socials als centres educatius

Fins el dia d’avui he disfrutat de dur a terme la meva professió. EDUCADORA SOCIAL. Complint amb el codi deontològic de les educadores socials.

HE FET D'EDUCADORA a la presó de Palma 

HE FET D’EDUCADORA en l'acollida de 23 persones migrades que arribaren a València, en el "Aquarius" . 

HE FET D’EDUCADORA SOCIAL encarregada del compliment de les mesures judicials imposades pels jutjats de menors i família.

HE FET DE EDUCADORA SOCIAL quan he treballat a Serveis de Menors i Família. Ajudant al menors a buidar aquella motxilla tan pesada que duen tots, i que no hauria de ser responsabilitat seva sino de la societat que els ha mantingut en la marginalidad. 

HE FET D’EDUCADORA SOCIAL com a TISOC i com EDUSO a dos instituts. 

Més que mai ara, aquest curs passat amb la pandemia que hem sofert pel coronavirus, no hem donat abastament a les circumstàncies personals de cada infant que anava al Institut sense menjar el matí perquè la seva mare estava ingresada,  que ha vingut amb la roba que no era la propia de l’estació, perquè no tenia altra muda, que li feia vergonya entrar a l’aula per por de la bronca del professor per no haver fet la feina amb l’ordinador perquè no tenia Internet a casa, i  per no sentirse rebutjat pels companys.

HE FET D’EDUCADORA SOCIAL quan un tutor ha vingut a dir-me tot esglaiat que un nin a l’aula havia manifestat als seus companys la seva idea del suïcidi.

HE FET D’EDUCADORA SOCIAL  quan  una menor m’ha explicat els abusos que a sofert per part del pare i com la mare l'ha treta fora de casa, fent la passar per mentidera.

Avui en dia encara hi ha pares que es treuen la corretja. HE FET D’EDUCADORA  SOCIAL quan he aferrat un nin que ha patit aquests maltractaments. 

Quan una nina entra al despatx de orientació i te diu plorant que la seva mare la prostitueix, que l'obliguen a colgar-se amb un home perquè els pagui uns euros.

Això passa avui aquí i ara i a la nostra comunitat.

HE FET D’EDUCADORA SOCIAL quan he acompanyat a aquesta nina a posar una denúncia contra la mare.  Quan li he dit lo bé que ho ha fet per contar-ho. Per fer-li saber que això tindrà com a conseqüència que la duràn a un centre d’acollida, pero que no se senti malament. La culpa no es d’ella. Ho superarà amb l’ajuda de professionals que estaràn pendents d’ella. 

AIxò es el que FA UN EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL, facilitar la feina a la resta del professionals. Fem de pont entre les famílies i la societat. Entre la família i els serveis d’atenció primerenca. Entre família i el  MON EDUCATIU.

Els pares entenen més una paraula que surt de la nostra boca, que no que el tutor o professor del nin els hi xerri del currículum educatiu. De que els hi digui que expulsan al seu fill sense anar tres dies al institut per faltes de comportament dins l’aula.

Els Educadors Socials entrenam als pares, els hi donem pautes i habilitat socials per posar en pràctica a casa seva, Es comprometen amb un contracte signat on queden clares les regles i premises a seguir que els hi hem ensenyat.

Ningú millor que un educador social per donar pautes al pares, per donarli eines a la mare que no sap més que pegar crits o colpejar al fill quan aquest no l’escolta..

Feim un seguiment individual de cada cas, tant amb els pares com amb els fills.

A la fi es solen reforçar aspectes que no tenen valor per a ells. 

Els hi fèiem veure la importancia de la relació del dia a dia. Un t’estim, una aferrada, una salutació quan arribem a casa, pautes i gestos que pareixen de calaix.         

És lògic,  pensareu alguns, però la realitat és molt diferent. 

Si un  EDUCADOR SOCIAL te relació amb el policia tutor sabrà que una sola visita al domicili familiar els dos a l’hora serà la millor opció davant alguns casos . El pare està advertit però també sabrà que no pot castigar al seu fill de forma desproporcionada. Farem una intervenció em ambdós sentits i desde dos àmbits diferents.

I tot i així ara ens diuen, quan queda un mes per acabar el curs lectiu, que la nostra figura serà suplida per la dels PTSC que són Personal Docent. 

Sap el senyor Conseller que a la futura llei d’educació i tenen cabuda les dues figures, per una part i com a personal NO DOCENT un EDUCADOR SOCIAL i per l’altra un PTSC com a docent ? 

I ara me demàn , i aquesta pregunta li faria al Conseller March, si un PTSC estarà disposat a du a terme una intervenció en hores no lectives?. Si respondrà a una cridada d'una mare desesperada perquè en dissabte vespre mes de les 12 la seva filla no li agafa el telèfon i no ha tornat a casa? 

Per ajudar a aquesta mare i a aquesta nina, no necessit cap MASTER  per fer docència ni expresarme únicament en català i a un nivell superior, perquè segurament la mare d’aquesta nina és nouvinguda i no entén prou bé el català.

AIXÒ  ÉS EL QUE  FA UN EDUCADOR SOCIAL.

Recordi que fomentem la integració social i que l’educador social facilita la feina i ajuda als docents perquè duguin a bon port aquesta integració a través de la seva docència. 

Però per favor que no ens vulguin fer creure que ELS EDUCADORS SOCIALS no som una figura NO DOCENT completament necessària dins l’ambit educatiu i que la nostra feina la pot dur a terme de la mateixa manera un PTSC, amb tots els respectes cap a aquesta figura igualment necessària i que és complementa perfectament amb la dels educador socials.

Comentaris