Dotzè Congrés de l'STEI-Intersindical

El XIIè Congrés de l’STEI Intersindical es va celebrar els dies 23 i 24 d’abril del 2021, cinc anys després de l’onzè Congrés, a causa de la pandèmia de la COVID-19 i el confinament que es va decretar el mes de març del 2020. Això va fer que haguéssim de suspendre la celebració del Congrés durant el 2020 i ajornar-lo per al 2021. A més, el XII Congrés es va celebrar de manera virtual per les restriccions encara vigents per prevenir els contagis de coronavirus. 

Després del debat i la votació de les esmenes de les dues ponències, la d’organització i estatuts i la d’acció sindical, es varen aprovar fins a 9 resolucions: per unes pensions dignes, per la lluita contra el feixisme i l’auge de l’extrema dreta, sobre la Llei d’Educació de les Illes Balears, per l’alliberament de les patents dels vaccins contra la COVID-19, contra la violència masclista i institucional cap a les dones, reafirmació de la línia sociopolítica d’actuació en la cooperació internacional, per una llibertat sindical efectiva, contra el bloqueig dels Estats Units a Cuba i la solidaritat amb el poble de Cuba.

Tot seguit, es varen elegir els i les membres de la Comissió Executiva i del Consell Plenari Intersindical per als quatre anys vinents. A la sessió extraordinària de la nova Comissió Executiva que vàrem celebrar el mateix dia de la cloenda del Congrés, vaig ser reelegit Secretari general del sindicat. La nova Comissió Executiva barreja experiència i renovació.

STEI Intersindical és un sindicat de classe i sociopolític. Som la quarta força sindical a les Illes Balears amb un camí de creixement bastant ample. Anam atenent i obtenint representació a sectors laborals diferents, tant de l’àmbit públic com privat. Però sempre amb una planificació del nostre creixement perquè, a vegades, és fàcil créixer en sectors nous però el que cal és mantenir la representació, i això és fruit de la feina constant i la formació dels nostres delegats i delegades.

El nostre paper ha de ser el d’empoderar a la gent com individus polítics perquè pensin per elles mateixes i actuïn de manera responsable en el seu entorn social. El nostre paper és descobrir quins són els vertaders poders fàctics que dirigeixen l’economia mundial i quins són els seus interessos. Descobrir que una minoria decideix per la majoria per a satisfer els interessos d’aquesta minoria. Aquest és el model neoliberal que impera i que cal combatre amb la paraula i els fets. Com he dit moltes vegades, no ens podem desentendre de l’esdevenir de la nostra societat, perquè, tanmateix, en som responsables, per acció o per omissió.

Per mi un sindicat del segle XXI ha de ser marcadament de classe i sociopolític. L’STEI Intersindical té clar i actua d’acord amb aquests dos trets que ens identifiquen, entre d’altres. Despertar consciències de la classe treballadora en el sentit de tenir clar que abans que treballadores i treballadors som persones,  membres d’una societat a la qual hi hem de dedicar temps i esforços perquè sigui una societat justa, solidària, sostenible i respectuosa. L’acció sindical de l’STEI Intersindical és una eina de transformació social.

 

Comentaris