¡Viva La Vía Campesina!

LOGO AIAF-423x265
foto: La Vía Campesina

"Més ignorats encara pels mitjans de comunicació, que són els que amb les seves informacions i anàlisis conformen la nostra visió del món, estan els moviments de protesta pagesos que actuen arreu del món per a impedir que l'avanç dels programes de desenvolupament depredador de les empreses internacionals els privin dels seus mitjans de vida...", "Però tal vegada el més important sigui que aquest moviment compta amb un organisme internacional, La Via Campesina, creat el 1993, que té en l'actualitat organitzacions afiliades en 70 països [ara ja són 81] d'Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica...",  escriví el mestre Josep Fontana a l'imprescindible llibre "El futur és un país estrany. Una reflexió sobre la crisi global de començaments del segle XXI" (Pasado y Presente, 2013), un llibre que, no debades, acaba amb el següent paràgraf:

"No es tracta, no obstant això, de limitar-se a resistir, sinó que cal aspirar a renovar el que es combat. La lliçó dels pagesos que han passat de la demanda de reformes a la formulació de nous programes agroecològics, desenvolupats en un entorn de cooperació, és un exemple alliçonador. La tasca més necessària al fet que hem d'enfrontar-nos és la d'inventar un món nou que pugui anar reemplaçant a l'actual, que té les seves hores comptades".

De ben segur, el caràcter nítidament anticapitalista, a partir de pràctiques clarament postcapitalistes de La Via Campesina, és el que fa que les seves activitats, mobilitzacions, i la seva pròpia existència siguin, en general, ignorades pels grans (i no tan grans) mitjans de comunicació. Per això, el seu recentment publicat Informe d'Activitats corresponents a 2018, ha tingut una repercussió mediàtica extraordinàriament modesta. Res a veure amb la que tenen documents similars de, posem per cas, Amnistia Internacional, o Oxfam Intermón.

I, no obstant això, és imprescindible que en els àmbits no estrictament neoliberals fem un esforç per conèixer què fa el moviment pagès internacional. Per a conèixer-ho es pot seguir el seu dia a dia a les xarxes socials (especialment al compte de Twitter @via_campesinaSP), i, més reposadament, al seu web.

Els temes que s'inclouen en el citat informe són de rellevància: I. Terra, aigua, i territoris. II. Construir solidaritat contra la criminalització i l'assassinat de pageses i pagesos. III. Agroecologia, llavors, i biodiversitat. IV. Les lluites contra les empreses transnacionals, l'OMC, els Tractats de Lliure Comerç, i altres problemàtiques comercials. V. La justícia ambiental i climàtica. VI. Migració i treballadors rurals. VII. Quatre temes claus pel futur del moviment: l'articulació de les persones joves, de les dones, els temes relacionats amb la comunicació, i les estratègies per a l'enfortiment del moviment pagès.

A més a més, hi ha tres assumptes que tenen especial rellevància per a les actuals lluites emancipatòries: primer el que fa referència al gran triomf de La Via Campesina el 2018: La "Declaració de Nacions Unides sobre els drets dels pagesos i altres persones que treballen a zones rurals" (UNDROP), i que ara La Via Campesina pretén mobilitzar a les pageses i als pagesos d'arreu del món perquè la seva aplicabilitat sigui real.

En segon lloc, cal destacar el que fa referència a la permanent construcció del moviment. La Via Campesina és ja un moviment admirablement plural, sense que per això perdi un gram d'eficàcia. Però, cal enfortir l'organització, i, conseqüentment, es planteja eixamplar la seva base, la seva pluralitat, i mantenir la seva dinàmica de construcció inacabada. Especialment interessants són els seus objectius d'aliances per a compartir lluites.

En últim terme expositiu, però no menys rellevant, La Via Campesina a l'Informe Anual 2018 es compromet a "mirar cap endavant", tot fixant prioritats i desafiaments que, bàsicament, són: l'aplicació de la Declaració UNDROP, la lluita en pro de l'agroecologia pagesa (per a La Via Campesina la producció agroecològica és la resposta fonamental a la crisi climàtica), el compromís solidari i fraternal amb la migració per causes econòmiques, climàtiques, i de conflictes bèl·lics. Finalment, i com a conseqüència de la situació relatada en el capítol "Construir solidaritat contra la criminalització i l'assassinat de pageses i pagesos", es planteja que "un desafiament cada vegada més important és el de contrarestar les agressions i la violència dels grups i governs autoritaris i de dretes i protegir-nos contra elles".

En definitiva, la publicació d'aquest Informe d'Activitats de 2018 és una excel·lent oportunitat per conèixer i donar suport a La Via Campesina. Junt amb el moviment feminista, i al moviment pel clima impulsat per Greta Thunberg, el moviment pagès internacional és, sens dubte, un dels, en paraules de David Harvey, "espais d'esperança" contra el capitalisme depredador.

¡Viva La Via Campesina!  I ara més que mai:  Visca la terra, mori el mal govern!

 

Comentaris