Sobre el XVI Conveni d'Hoteleria

Enguany la signatura del conveni col·lectiu majoritaria  la nostra comunitat no ha estat exempt de polèmica. El seu inici es produeix en un escenari totalment anòmal per a una negociació col·lectiva i sense comptar amb la totalitat dels agents socials i econòmics legitimats per formar part de la mesa negociadora, atenent a certs interessos polítics que res no tenen a veure amb el vertader esperit de la negociació, que no és altre que el de millorar les condicions laborals del conjunt de persones treballadores.

El principi d'acord que pretenia una pròrroga del conveni de dos anys i que únicament contemplava la pujada salarial va provocar que des de CCOO denunciàssim formalment el conveni col·lectiu per tal de poder tractar altres matèries, atès que feia mesos que veníem dient que un conveni col·lectiu és qualque cosa més que una pujada salarial, i que des del sindicat no estàvem disposats a renunciar a tractar altres temes, com la salut laboral o la conciliació, per donar solució als problemes que pateixen les treballadores i els treballadors en el seu dia a dia.

El passat 15 de febrer es va assolir un acord per a la signatura del XVI Conveni col·lectiu del Sector de l'Hoteleria de les Illes Balears, que empara i beneficia més de 160.000 persones, té una vigència de dos anys i ja no es limita a ser una pròrroga de l'anterior.

Pel que fa a l'increment salarial, tan necessari en l'actual context econòmic, s'estableixen increments del 5% per al 2023, 3,3% per al 2024 i una clàusula de revisió salarial que podria dur a un increment acumulatiu del 9,55% en dos anys.

A més, CCOO ha aconseguit que s'introdueixin avenços clau per al sector que serviran per millorar la qualitat de l'ocupació, com l'obligatorietat de mesurar les càrregues de treball mitjançant  una metodologia específica que s'ha elaborat concretament per al departament de cambreres de pis. Aquesta mesura, tan demandada per les treballadores, permetrà establir el volum de treball que s'ha de realitzar durant la jornada laboral. Aquesta mesura no sols millorarà les condicions de feina de les cambreres de pis, també protegirà la seva salut amb la intenció que no emmalalteixin durant la seva vida laboral.

Quant a la conciliació de la vida personal i laboral, s'estableix que els permisos retribuïts (llevat del permís per matrimoni) s'han de gaudir en dies laborals, i que el permis per assistir a l'especialista prescrit pel facultatiu també arribi a les persones treballadores fixes discontínues sense mitja garantida i els contractes temporals, que fins ara no la tenien.

S'estableix donar un primer impuls a la qualificació del sector a través de l'acreditació de l'experiència professional i de la formació contínua que imparteix el SOIB, incloent ajudes econòmiques per a les persones treballadores que assumirà el Govern de les Illes Balears. La qualificació de les persones treballadores del sector serà clau per donar estabilitat a les plantilles, per retenir talent i que el treball sigui de millor qualitat.

La signatura d'aquest conveni col·lectiu, a més de millorar les condicions laborals, contribueix a posar unes bases sòlides que actuïn com a palanca de canvi i garanteixin el futur del conjunt de treballadores i treballadors del sector.

Comentaris