L'educació pública, gratuïta i universal al primer cicle d’infantil (0-3 anys) determina la igualtat d’oportunitats dels alumnes i de les seves famílies

Està més que demostrat que una escolarització temprana és sinònim de manco fracàs escolar, més cohesió social i més oportunitats i igualtat. Sobre tot per a les dones treballadores. Ho expliquen diferents informes i estudis de la OIT, UNESCO, OCDE, .... Pareix una qüestió lògica: Els alumnes que abans s’escolaritzen, abans incorporen les competències i abans es poden detectar i intervenir en les diferents avantatges i dificultats que poden presentar els alumnes i les seves famílies.

 

A les Illes Balears els models 0-3 poden ser educatius (i per tant vàlids per aturar el fracàs escolar) o assistencials. Existeixen models públics i privats segons el municipi o inclús l’illa. Però cap model és gratuït,cap universal.

 

Tenim des de les ofertes públiques i privades educatives (autoritzades) a la que es pot accedir pagant una mitjana de 3000€/anuals (més que molts estudis universitaris), amb reduccions a les públiques segons la renda familiar i/o amb accés a bonos escolars a algunes privades. També hi ha “guarderies” privades, és a dir, amb caràcter no educatiu, només assistencial com condemna la LOMCE a aquest nivell de desenvolupament. A més, aquestes “guarderies” no tenen cap tipus de regulació autonòmica. Sí, sí. Com ho sents: cap tipus regulació. Ii per tant cap tipus de control que les obligui a tenir un número determinat de professionals, d’espais, de ràtios, de materials, de menus controlats, d’higiene… 

 

Aquesta manca de regulació permet obrir una guarderia amb la mateixa burocràcia i control que el que requereix qualsevol altre negoci (Taller mecànic, perruqueria, bar, …). Tot un escàndol tant des del punt de vista educatiu com el social.

 

I tot això sense entrar a analitzar la precarietat laboral de les seves professionalsque en la immensa majoria de casos ara amb el nou decret de salaris mínims interprofessionals podran arribar als 900€.

 

Cal per tant lluitar perquè el cicle d’infantil 0-3 sigui educatiu, públic, gratuït i universal. No existeix una millor inversió pública a curt, mitjà i llarg termini. La pregunta és senzilla: i perquè no ho tenim ja?. La resposta...

Comentaris