Cal continuar amb la lluita contra la precarietat en el treball

foto: CEPYME
foto: CEPYME

Que el 48,3% dels contractes revisat s'hagin transformat en contractes indefinits, indica que encara hi ha un nombre important de contractes en frau de llei.

Consider que els resultats obtinguts en el “Pla de lluita contra la precarietat 2019” -llançat pel govern de les Illes Balears- són positius, ja que han suposat la millora en les condicions de treball de 6.744 treballadores i treballadors.

Aquests resultats demostren la necessitat que aquestes campanyes es continuïn realitzant cada any perquè, fins i tot, queden treballadors a les illes que continuen realitzant la seva activitat laboral en una situació molt diferent de la que realment els corresponen, com és tenir un contracte indefinit o de jornada completa i que, per tant, justifiquen la seva realització.

Que el 48,3% dels contractes revisats s'hagin transformat en contractes indefinits (3.500 contractes dels 7.250 revisats) indica que encara hi ha un nombre important de contractes en frau de llei, que estan aflorant com a resultat de la campanya, ja que, encara tenim alguns empresaris i empresàries de les illes que no compleixen amb rigorositat la legislació en matèria de contractació. No obstant això, volem assenyalar que també hi ha empresaris en la nostra comunitat autònoma que compleixen amb la llei sense necessitat d'inspeccions.


També penso que és important que les inspeccions es continuïn fent en horari nocturn i en dies festius perquè és quan alguns establiments del sector serveis reforcen les seves plantilles i el fan sense tenir molt en compte a legislació laboral que legalment correspon a cada situació.

M’agradaria recordar que aquesta campanya, que s'inicia en l'estiu de 2015, és una reclamació que ja venia fent el sindicat al Govern Bauzá, i és necessari que es mantingui cada estiu en demostrar-se, amb els resultats, que contribueixen a la regularització i millora de les condicions laborals de determinats treballadors i treballadores de la nostra comunitat autònoma.

Per a finalitzar, vull reclamar la derogació de la reforma laboral que tant de mal ha fet a tots els treballadors i les treballadores i que afavoreix la perpetuació de la precarietat laboral en donar prevalença al conveni d'empresa enfront del conveni del sector.

Comentaris