CCOO relativitza les dades laborals positives a Balears

CCOO relativitza les dades laborals positives a Balears
soib22
foto: SOIB

CCOO ha publicat aquesta setmana un informe sobre l’evolució de l’atur, la contractació i els salaris a Balears en el període 2011-2018, amb l'objectiu d'analitar l'estructura i condicions del nostre mercat laboral.

L'informe assenyala l'existència de dos períodes, 2011-2014 i 2014-2018, que gairebé es corresponen amb la legislatura Bauzá i la dels Acods pel Canvi. És en el segon quan milloren les dades tant d'ocupació, com de contractació i salaris, de la mà de la reactivació de la negociació col·lectiva, les polítiques actives d'ocupació i el diàleg social, després d'un període de pèrdua de drets laborals a tot l'Estat per mor de la reforma laboral de Rajoy, i les retallades de serveis públics que, en la pràctica, impliquen una minva també del salari indirecte que reben treballadores i treballadors.

No obstant, la taxa d'atur es mantén en el 22%, i el 44% de les persones sense treball són majors de 45 anys. Tot i que l'atur de llarga durada s'ha reduït en 36.000 persones en el darrer període, des de CCOO sostenen que s'ha de continuar amb les polítiques actives d'ocupació per acabar amb aquesta situació.

Pel que fa a la contractació, s'ha incrementat la contractació indefinida front a la temporal, la qual cosa suposa un amillora de les condicions laborals, en dotar-les de major estabilitat. Però també aquesta dada conté una lectura negativa, i és el fort increment dels contractes fixos-discontinus, que no deixen de ser contractes intermitents en el temps i que disfressen la temporalitat de la contractació. A més a més, la temporalitat i els contractes a temps parcial afecten més a les dones que als homes: un 58,27% de contractes temporals front al 41,73% dels homes.

Finalment, el tercer indicador, el dels salaris, assenyala un major increment en el període 2014-2017, d'un 10% gens menyspreable, però cal continuar segons el sindicat amb l'actualització dels salaris per tal de recuperar el poder adquisitiu de la classe treballadora. Cal recordar que partíem d'un nivell de salaris tan baix que ha afavorit l'aparició de la figura dels treballadors i treballadores pobres, que fins i tot tenen dificultats per arribar a finals de mes. Pel que fa a la bretxa salarial entre dones i homes, aquesta s'ha reduït 2,5 punts des de 2011, però els salaris de les dones segueixen representant sols el 82,69% del dels homes, una diferència que cal combatre a fons amb mesures concretes des de les administracions i les empreses.

Tot i que l'estudi presenta millores en tots els indicadors, des de CCOO recorden que queda molt camí per recórrer fins aconseguir que tots els treballadors i treballadores de les Illes gaudeixin d'un treball estable, de qualitat i amb salaris dignes. Per això insisteixen en la vigilància i control de la contractació temporal, el reforç de la Inspecció de Treball, l'establiment de mesures encaminades a eliminar la bretxa salarial i adequar la formació professional a les demandes presents i futures del mercat laboral.

 

Comentaris
CCOO relativitza les dades laborals positives a Balears