Opinió: Xavier Bestard

"Comprau-la perquè pugui seguir menjant"

foto: Omnibees
En qualque moment de Primària varen venir a fer-nos un taller sobre l’explotació infa n til a la indústria tèxtil al llunyà Orient. El taller va consistir en una explicació i el retall de la...

Els ERTO com a baròmetre sindical

La pandèmia del coronavirus està suposant una de les crisis més impactants que es recordin, en paraules de Slavoj Zizek,   “un cop a lo Kill Bill”  al sistema capitalista. Però la...