La despesa militar global s’ha incrementat en plena pandèmia

La despesa militar global s’ha incrementat en plena pandèmia
foto: EFE
foto: EFE

El Centre Delàs d’Investigació per la Pau i el Desarmament, juntament am bun centenar d’organitzacions pacifistes a nivell internacional, varen presentar ahir un informe on assenyalen que el 2020, en plena pandèmia, la despesa militar global es va incrementar i va assolir els 2 bilions de dòlars.

Les dades, facilitades per el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) subratlla que és el cinquè any consecutiu d’increment de la despesa mundial a nivell mundial. Dades que contrasten amb el lent ritme de vacunació a la majoria de països. Gairebé tots els països de l’OTAN incrementaren el seu presupost militar el 2020, i 12 dels quals hi destinen més del 2% del seu PIB a despeses militars.

En el cas dels països de la UE parlam de 233.000 milions, el 12% del total a nivell mundial, per darrere els Estats Units i la Xina. A aquestes xifres caldria sumar el futur Fons Comú de Defensa, que destinarà 8.000 milions d’euros addicionals a la indústria militar i de seguretat.

El Regne d’Espanya, tot i registrar una lleu reducció de la despesa militar, només ho és segons el Centre Delàs en les xifres oficials, que són de 17.400 euros, quan en realitat s’ha arribat als 20.050 milions (uns 55 milions d’euros diaris), gairebé el doble d’allò pressupostat als PGE, i un 10% més de despesa que el 2019. Fa només uns dies, el Ministeri de Defensa presentava amb orgull fites com la construcció d’un submarí que ha costat 4.000 milions d’euros, l'Isaac Peral. Mentre, la R+D militar prevista per a 2021 és de 800 milions, front als 200 milions prevists per a la R+D sanitària, destinada a vacunes i altres projectes. La comparació amb el que es destina a cooperació internacional és escandalosa: 3.115 milions front als 21.623 en despesa militar per a 2021.

Les organitzacions de la societat civil que varen presentar l’informe exigeixen als governs del món i especialment de la UE que redueixin la seva despesa militar i la destinin a serveis públics com l’educació i la sanitat. Adverteixen que per exemple, el Green New Deal Europeu que s’està venent com una panacea es podria finançar amb el que costen només quatre anys de despesa militar a Europa.

Comentaris
La despesa militar global s’ha incrementat en plena pandèmia