El Forum de la societat civil reitera al nou Conseller de Fons europeus que aquests s'han de destinar a la transició econòmica

El Forum de la societat civil reitera al nou Conseller de Fons europeus que aquests s'han de destinar a la transició econòmica
imatge: Fòrum de la Societat Civil
imatge: Fòrum de la Societat Civil

El Fòrum de la Societat Civil s’ha reunit aquesta setmana amb el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company, el director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, Joan Carrió i la cap de gabinet, Antònia Alomar. Per part del Fòrum van assistir la Fundació Marilles, la Fundació Iniciatives del Mediterrani i Palma XXI.

El conseller Company va manifestar la seva voluntat de coordinar els diferents actors que promouen projectes i poder-los articular per tal que rebin fons, que hauran de permetre tirar-los endavant.  El conseller va comprometre’s a comptar amb el Fòrum per a dissenyar aquesta planificació estratègica.

Per la seva banda, el director de l’Oficina de Planificació Estratègica, Joan Carrió, va expressar la seva voluntat de centrar-se en la qualitat i idoneïtat dels projectes estratègics, i no només en els recursos que arribaran amb els fons Next Generation de la Unió Europea, ja que hi haurà altres programes europeus als quals es podrà optar i altres vies de finançament.

Des del Fòrum de la Societat Civil s'ha reiterat en nombroses ocasions la necessitat que l’adjudicació dels recursos extraordinaris de la Unió Europea en resposta a la crisi generada per la Covid-19, vagi encaminada a la transició de model econòmic, social i ecològic a les illes Balears. 

Després de la reunió amb el recentment nomenat conseller de Fons Europeus, des del Fòrum constaten que el Govern està donant passes positives per articular la infraestructura necessària per a fer una planificació estratègica dels recursos, amb la creació d’una Conselleria específica i una Oficina de Planificació Estratègica, que era una de les demandes del Fòrum des de la seva creació. Per altra banda, el Fòrum insisteix  en la necessitat d’incloure la participació de la societat civil en el disseny estratègic d’un model de transició per a les Illes Balears. 

Des del Fòrum conclouen que "Seguirem treballant perquè les entitats locals puguin col·laborar en el procés de governança, amb una presència constant en els diferents espais de feina i mecanismes de participació , que permetin desenvolupar els projectes finançats".

Comentaris
El Forum de la societat civil reitera al nou Conseller de Fons europeus que aquests s'han de destinar a la transició econòmica