El Govern amplia la Renda Social Garantida

El Govern amplia la Renda Social Garantida
imatge: AraBalears
imatge: AraBalears

Si fa uns dies el Congrés dels Diputats aprovava l’Ingrés Mínim Vital (amb el rebuig de VOX, això sí), una proposta basada entre altres en la Renda Social Garantida balear, ahir el Consell de Govern va aprovar un decret llei que amplia el perfil i les condicions per rebre aquesta renda en cas que famílies vulnerables sense recursos quedin fora de l’IVM aprovat a nivell d’Estat.

La conselleria d’Afers Socials i Esports amplia els perfils actuals dels perceptors i les quanties de la renda illenca per adaptar-la a les característiques de la prestació estatal, garanteix el complement de les pensions no contributives (PNC) i crea una comissió interdepartamental que analitzarà cada any si s’han de complementar i com les rendes més baixes per via pressupostària.

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital per part de l’Estat ha creat un nou escenari en el camp de les prestacions socials. És per aquest motiu que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha adaptat la Renda Social Garantida a la nova realitat, cobrint l’espai de necessitats econòmiques emergents i sobrevingudes dels illencs. En cap cas es podran rebre les dues prestacions a la vegada.

La Renda Social Garantida (RESOGA) és el nivell de renda mínim que el Govern de les Illes Balears garanteix als ciutadans des de la seva aprovació el 2016. Amb la modificació d’ahir equiparà els perfils dels perceptors i les quanties de la prestació autonòmica a l’estatal. A partir d’ara podran ser titulars de la RESOGA totes aquelles persones majors d’entre 23 i 65 anys que visquin en situació de vulnerabilitat que no tenguin accés a l’Ingrés Mínim Vital. A més, també inclou les persones majors de 65 anys que no puguin accedir a una pensió.

A partir d’ara les quanties de Renda Social Garantida s’equiparen a l’Ingrés Mínim Vital i s’actualitzaran d’acord amb l’evolució de l’Ingrés Mínim Vital o, en el seu defecte, aplicant el coeficient a la quantia anual de la pensió no contributiva per jubilació.

Una bona notícia per als sectors més desafavorits de la nostra societat, especialment davant un escenari tan incert com el que ens deixa la crisi de la COVID19.


 

Comentaris
El Govern amplia la Renda Social Garantida