Acord històric per protegir el sòl rústic

Acord històric per protegir el sòl rústic
imatge: Terraferida
imatge: Terraferida

Aquesta setmana els partits del pacte han arribat, després de tenses negociacions que havien quedat bloquejades pel desacord del PSIB amb les mesures més proteccionistes, a un acord per tal d’aprovar un Decret Llei per a la protecció del territori. Un Decret que duu mesos d’elaboració i negociació, atès que parlar d’ordenació del territori i de regulacions urbanístiques a les Illes sempre significa tocar molts interessos privats i sovint, especulatius.

Finalment va ser acceptada la proposta de MÉS per Mallorca de protecció del sòl rústic, que, juntament amb els acords ja assolits de moratòria i desclassificació de sòl urbà amb urbanització no consolidada i desclassificació directa de sòl urbanitzable, constitueixen els dos pilars d’aquest Decret. 

La protecció del territori, segons els seus impulsors, queda assegurada mitjançant les següents mesures i mecanismes: 

- Classificar com a sòl rústic el sòl urbà amb urbanització no consolidada i el sòl urbanitzable.

- Prohibició de nous habitatges en les Àrees de Prevenció de Riscos (SRP-APR): inundacions, incendis, erosió i esllavissada. 

- Reducció dels paràmetres d’edificació d’habitatges en sòl rústic.

- Mesures paisatgístiques obligatòries per les finques en sòl rústic.

- Manteniment d’elements de valor etnogràfic i cultural a les finques en sòl rústic.

- Limitacions a les construccions de piscines i mesures d’estalvi d’aigua. 

L’aprovació d’aquest Decret-llei implica posar fre a l’especulació, posant límits als creixements urbanístics desmesurats i, per altra, el sòl rústic queda protegit i se’n garanteix el seu ús principal: l’activitat agrària, imprescindible per a la diversificació del model econòmic. 

La part negativa ha estat que els negociadors del PSIB han volgut deixar expressament Eivissa fora de les mesures de protecció del sòl rústic, una mesura que posa en evidència les pressions existents pels interessos urbanístics, com ja va succeir amb l’aprovació de la Llei d’urbanisme (amb la disposició que protegia els interessos de Matutes a Eivissa instigada per Agustinet, l'actual secretari dels socialistes eivissencs) o amb la Llei d’habitatge (que va emparar l’ampliació dels negocis de Rafa Nadal a Manacor). El GOB i la formació Ara-Eivissa ja han criticat públicament aquest aspecte. Els ecologistes, si bé apunten que el decret va en la línea correcta de protecció del territori, adverteixen que no serveix per compensar els "nefastos efectes" del Decret-llei de mesures urgents aprovat fa uns dies.

Comentaris
Acord històric per protegir el sòl rústic