El Fòrum de la Societat Civil critica la sortida de la crisi amb les receptes de sempre

El Fòrum de la Societat Civil critica la sortida de la crisi amb les receptes de sempre
Imatge de la presentació (Fòrum)
Imatge de la presentació (Fòrum)

El Fòrum de la Societat Civil ha presentat avui el primer volum d’una sèrie de publicacions amb el títol “Evolució de les transicions” amb les quals volen oferir a les institucions i a la ciutadania dades quantificables que permetin mesurar si s’està avançant en la transició de model, a escala econòmica, ecològica i social. En aquesta primera publicació han recollit fins a 35 indicadors que permeten veure l’evolució de la transició social, amb enfocament en dades sobre treball, vulnerabilitat i habitatge. A la publicació han participat David Abril i Pep Valero (Col·lectiu Alternatives), Jaume Garau (Fundació Iniciatives del Mediterrani), Andreu Grimalt (EAPN Illes Balears) i Cristina Llorente (Palma XXI).

D’aquesta manera, la plataforma conformada per 25 entitats del món de l’associacionisme, l’ecologisme, el sector privat i sindical, proposen l’establiment d’un sistema d’indicadors per fer una avaluació més objectiva i quantitativa respecte a l’evolució de temes claus en aquestes transicions, així com per intentar determinar si estem avançant cap a un model productiu diferent, més sostenible, o es repeteixen els cicles de crisis anteriors.

“El nostre enfocament sobre l’avaluació que cal fer, no és el mateix que el que s’usa comunament per avaluar la marxa de l’economia, consistent en saber si hi ha creixement econòmic, o pel contrari ens trobem en una situació d’estancament o recessió”, expliquen des del Fòrum, “el que ens interessa a nosaltres és saber si hi ha transició o no. De la mateixa forma, nosaltres no busquem -ni podem – analitzar tots els indicadors existents en els diferents observatoris, sinó només aquells que són més adients per veure si hi ha transició en els temes que preocupen a la ciutadania”.

Per això, estableixen un sistema de monitoratge de dades clau per interpretar l’evolució dels indicadors d’acord a quatre dinàmiques diferents, a manera de semàfor, que marquen el grau d’avanç, estancament o retrocés de determinat aspecte, amb una lògica de transició de model.

Treball, vulnerabilitat i habitatge: encara assignatures pendents

En aquesta primera part sobre la transició social, el Fòrum observa a partir de les dades recollides d’institucions públiques estatals i autonòmiques, acadèmiques i de la societat civil en dos moments concrets (2019 i 2022) que l’excessiva dependència del mercat turístic crea un mercat laboral fràgil i que la pobresa extrema és encara molt important, sobretot per a les persones majors que necessiten més protecció social. 

Per exemple, detecten que la pobresa extrema (sostre econòmic per davall de 6.300 euros a l’any) ha pujat respecte del 2019, segurament per efectes de la pandèmia. També augmenten els pensionistes que es troben per sota el llindar de pobresa extrema fins al 18,1%, que en percentatge constitueixen quasi el doble respecte el de la població general que és el 9,2%.

Pel que fa al mercat laboral, les dades demostren que les persones afiliades en els sectors de l’hostaleria i de l’immobiliari creixen tant en temporada baixa com a l’alta. “La transició laboral hauria de suposar una tendència contrària, cap a la reducció dels llocs de feina en aquests sectors i l’augment en altres, especialment el de l’agricultura o la indústria, cosa que no passa”, analitzen des del Fòrum.

Per un altre costat, dècades d’inhibició pública per a la creació d’habitatge social, la creixent compra d’habitatges per estrangers i l’augment exponencial del turisme de lloguer vacacional, han fet pujar els preus de compra i de lloguer de tal manera que fan inaccessible el dret a l’habitatge per una gran majoria de la ciutadania. Una dada rellevant recollida en el document és la gran diferència entre la iniciativa pública i la privada pel que fa a la construcció d’habitatge: mentre que el 2019 es van construir 2.310 habitatges nous privats, la iniciativa pública només en va construir 3. Les dades mostren que la despesa que s’ha de fer a Balears per pagar l’habitatge ha passat del 46% del sou al 2019 al 60,8% al 2022, el doble que a la resta de l’estat espanyol.

A les conclusions d’aquest primer document sobre indicadors de transició social, el Fòrum és clar: “les dades d’evolució observades pel que fa a la població i al mercat laboral mostren que s’està donant continuïtat al patró històric per altres sortides de crisis econòmiques i turístiques: més activitat turística, més mà d’obra estrangera i més pressió humana sobre el medi ambient. És el camí del model insostenible que ja coneixem”.

Comentaris
El Fòrum de la Societat Civil critica la sortida de la crisi amb les receptes de sempre