Proposen que SFM gestioni el tren de Sóller

Proposen que SFM gestioni el tren de Sóller
foto: Trenscat
foto: Trenscat

L’Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren ha presentat aquesta setmana davant el Govern una proposta fonamentada de rescat del servei del Tren de Sóller. Es tracta d’un servei de transport ferroviari de titularitat pública, cedit en règim de gestió indirecta a l’empresa privada Ferrocarril de Sóller SA des de l’any 1910, per un termini de 100 anys d’explotació privada.

Des del col·lectiu recorden que el 8 de setembre de 2005 es va prorrogar en absència del pertinent concurs públic, la concessió d’aquest servei per 50 anys més d’explotació amb ànim de lucre, però sense que es compleixin les necessàries prestacions exigibles a un servei públic per tal que reverteixin en un benefici per a la societat, ja que, ateses les demandes de mobilitat entre els nuclis que integren el traçat entre Sóller i Palma, queda palès que l’empresa concessionària no compleix amb requisits tan bàsics com freqüències horàries mínimes, regularitat en la prestació o qualitat pels següents motius: 

1.     Cada any a l’hivern, per un termini aproximat de tres mesos, Ferrocarril de Sóller SA suspèn el servei de transport públic de viatgers amb el pretext de realitzar tasques de manteniment.

2.     Les quatre freqüències diàries obligatòries entre Palma i Sóller i en cada sentit (vuit en total) no sempre es realitzen totes, la qual cosa es tradueix en una pèrdua de confiança de les persones usuàries perquè a la llarga no poden confiar en aquest mitjà de transport.

3.     No es respecten els horaris tal com s’estipularen inicialment i s’han suprimit els trens que abans sortien a les 07:45 de Sóller a Palma i a les 08:00 de Palma a Sóller.  En l’actualitat els horaris ja no serveixen per a la gent que utilitza el tren per motius laborals o d’estudis.

4.     Els elevats preus dels bitllets no responen als criteris socials exigibles a un servei de transport públic.

5.     L’oferta del dia del tren aprovada per dos diumenges cada mes, entre el 1 de novembre i el 31 de març al preu de tarifa de resident, son sempre una incògnita, no s’anuncien i es impossible saber amb antelació quins diumenges els bitllets es troben bonificats o no.

6.     Hi ha una manca absoluta d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, per a les quals és impossible l’accés sense l’ajuda d’altres persones.

Per tant, des de l’Associació subratllen que és evident que es detecten importants mancances en regularitat del servei, en freqüències horàries assequibles, en qualitat de la informació tarifària i en accessibilitat als combois.  És per tot això que sol·liciten que per tal de millorar la qualitat d’aquest servei i mantenir-lo en funcionament al llarg de tot l’any, el Govern de les Illes Balears rescati la concessió del servei ferroviari de la línia Palma-Sóller, ara mateix en mans de Ferrocarril de Sóller SA, per tal que aquest servei es presti en règim d’explotació pública per l’empresa SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca).

comentaris
Proposen que SFM gestioni el tren de Sóller