Balears amplia la protecció social davant la pandèmia

Balears amplia la protecció social davant la pandèmia
Fina Santiago, Consellera de serveis socials
Fina Santiago, Consellera de serveis socials

Mentre la corba d’infectats comença a davallar a les Illes, fruit de la bona gestió sanitària i del confinament de la major part de la ciutadania -a més del tancament decretat ja fa dues setmanes de ports i aeroports-, el Govern de les Illes Balears ha decidit ampliar les mesures de protecció social per a les persones amb especials dificultats econòmiques.

Aquesta setmana la Conselleria de Serveis Socials ha ampliat els destinataris de la Renta Social Garantida (RESOGA). Des d’ara es donarà cobertura a tots els majors de 18 anys que viuen una situació d’emergència social provocada per les conseqüències del Covid-19. Per poder ser titulars d’aquesta prestació no han de rebre cap mena d’ingrés acreditat. La renda social garantida la reben ja més de 8.500 titulars, i beneficia directament més de 12.600 persones. Ara, davant la necessitat social provocada per la crisi sanitària del Covid-19, el Consell de Govern ha decidit ampliar l’espectre dels beneficiaris introduint una Disposició Final nova a la llei que regula la RESOGA. Amb una apliació de la partida del pressupost de 2,5 milions d’euros es preveu beneficiar unes 2.000 persones més que amb aquesta crisi han quedat del tot desprotegides, inicialment durant dos mesos.

L'ampliació s'ha fet pensant en els col·lectius més vulnerables, com les dones que es dediquen a la neteja domèstica sense contracte, les víctimes de prostitució i altres situacions que podran ser detectades a través de les treballadores socials de les entitats del tercer sector, que queden habilitades per poder tramitar les ajudes.

A més, el Govern també ha ampliat les ajudes estatals a les famílies que viuen de lloguer. Pel que fa als lloguers de l’IBAVI, s’ha acordat l’exempció del pagament de les mensualitats d’abril i maig (prorrogable al mes de juny) per als llogaters de l’institut públic de l’habitatge que s’hagin vist afectats laboralment i econòmicament per la crisi de la COVID-19. Hi podran accedir tant treballadors que s’han vist immersos en un procés de regulació d’ocupació com autònoms que, a partir del 14 de març de 2020, hagin cessat la seva activitat o l’hagin reduïda en més d’un 40 %.

Per a les persones que tenen un lloguer de mercat lliure, el Decret llei del govern autonòmic preveu flexibilitzar la tramitació i el pagament de les ajudes per al lloguer que es tramiten actualment (bàsicament les de 2019 i la convocatòria extraordinària de 2018), de manera que a finals del mes d’abril es puguin abonar uns 9 milions d’euros en ajudes per pagar els lloguers.

Encara és prest per avaluar quin serà a Balears l’impacte social dels diferents escenaris econòmics que pot deixar la crisi creada per aquesta pandèmia perquè desconeixem fins quan s’estendran les mesures excepcionals, però allò que és evident és que la reconstrucció de tot plegat exigirà un paper protagònic dels poders públics i de la societat civil, i representa una oportunitat per corregir els errors històrics del nostre model de desenvolupament.


 

Comentaris
Balears amplia la protecció social davant la pandèmia