Les persones i el planeta primer!

No als TCI neoliberals!

No als TCI neoliberals!
StopISDS_small

La interrupció de les negociacions del TTIP entre la UE i els Estats Units, no significa, ni molt menys, que el projecte hagi estat abandonat. I a més, durant aquests anys la Comissió Europea està impulsant tot un seguit de tractats que van en la mateixa direcció, com ara el CETA amb Canadà – que ha entrat en vigor provisional sense estar ratificat per tots els estats membres-. Actualment s’estan negociant, el TISA, el Mercosur que implica a l’Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, el JEFTA amb Japó…

Tot això forma part de la pretensió de configurar una arquitectura econòmica i comercial d’escala global que únicament beneficia als poders corporatius per sobre dels interessos de la ciutadania, els drets humans, la sobirania de les institucions polítiques electes, la justícia pública i la sostenibilitat de la vida social i del planeta.

Per totes aquestes raons creiem cada cop més important, mantenir la informació pública, l’activisme social, la incidència política, l’alerta a un ampli nombre de sectors afectats i la mobilització social, arrelades al territori, per tal d’exercir un permanent control ciutadà davant d’aquest incessant i antidemocràtic procés d’imposició del poder de les multinacionals.

Som una campanya formada per organitzacions socials i polítiques, entitats i plataformes, que comparteixen una profunda preocupació per les diverses amenaces que plantegen els actuals Tractats de Lliure Comerç i Inversió. Defensam interessos públics molts diversos, com la protecció del medi ambient, la salut pública, el sector primari, la justícia econòmica, la lluita contra les desigualtats, el dret al consum responsable i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l’educació, la salut, els serveis socials, el control públic i social dels sistemes financers, entre d’altres.

Rebutjam les actuals negociacions d’aquests Tractats per part de la UE, portades de forma secreta, i exigim un debat polític transparent i democràtic. Les polítiques econòmiques i comercials han de servir a l’interès públic i al nostre futur comú. No podem tolerar acords que afecten les nostres vides, especialment les més vulnerables, i que estan dissenyades exclusivament per defensar i perpetuar un sistema econòmic profundament en crisi.

Defensam la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en primer lloc les persones i el planeta, garantint els drets humans universals, el treball decent, que permeti a la gent viure una vida digna, incloent una renda adequada i els drets laborals; una transició a una economia de baixes emissions de carboni, un ús social i ecològicament responsable dels recursos; el reconeixement del treball reproductiu i de cura, dels treballs informals de servei a les persones i a la comunitat; aconseguir una democratització significativa en tots els nivells de presa de decisions; la lluita contra la pobresa i l’establiment de noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d’altres regions; la reducció dràstica de les desigualtats i el respecte dels drets de les persones refugiades i immigrants.

Reclamam el reconeixement europeu a les condicions específiques de la insularitat i la pluriinsularitat de la nostra comunitat. Les lleis globals del lliure mercat s'han de poder regular tenint en compte els condicionants específics d'uns territoris limitats i necessitats de proteccions singulars.

Per tot això exigim:

  • Transparència constant i participació de tots els sectors implicats: s’han de fer públics els textos de les negociacions de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre els Tractats de Lliure Comerç i Inversions.
  • Informar i avaluar els impactes d’aquest tipus de Tractats.
    No als mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor, siguin els ISDS o el Tribunal Multilateral de Inversions (MIC) que proposa la Comissió Europea.
  • Mantenim amb fermesa la sobirania de les nostres societats i dels nostres pobles per a la presa de decisions en la defensa i millora de l’interès públic i el be comú per sobre dels interessos privats.
  • La defensa dels serveis públics, de la sobirania social i de les institucions públiques per preservar i desenvolupar aquests serveis en funció dels drets de la ciutadania i la sostenibilitat de la vida social,  
  • El dret de les administracions públiques a desenvolupar una planificació democràtica, que tingui en compte la protecció dels espais naturals, la capacitat de càrrega del territori, la singularitat dels espais insulars, la promoció i la protecció de l'economia social i solidària, la gestió acurada dels recursos escassos i la seva adequació a les exigències d'una justa economia circular. En les condicions específiques de les nostres realitats insulars i pluriinsulars, aquest dret és una condició fonamental per a garantir el futur sostenible de les nostres societats.
  • La construcció d’un tractat internacional dels pobles, que reculli unes regles d’economia i comerç compatibles amb els drets humans, socials, laborals, culturals i ambientals, així com la necessitat d’instruments jurídics internacionals vinculants que permetin demandar les vulneracions d’aquests drets per part de les multinacionals.

 

Mallorca, 22 de gener de 2019

TCI logo

 

PLATAFORMA MALLORCA NO ALS TCI

(Plataforma de Mallorca contra els Tractats de Comerç i Inversió)

Entitats membres de la Plataforma Mallorca No als TCI: ADIS (Associació Dignitat i Solidaritat), Amics de la Terra Mallorca, AMS (Assemblea de Moviments Socials de Mallorca), Associació LA DEFENSA de Consumidors i Usuaris de Balears, ATTAC Mallorca, CCOO, CGT, Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (CONGDIB), Endavant Mallorca, Entrepobles Mallorca, Fundacions Darder Mascaró, GOB, GREC, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, MÉS per Mallorca, S’Altra Senalla, STEI Intersindical, UGT.

La Plataforma Mallorca NO als TCI (abans NO al TTIP) hem presentat la campanya de recollida de signatures per tal de pressionar les institucions europees perquè exigeixin a les empreses multinacionals responsabilitats i obligacions vinculants, i enlloc del ISDS (tribunal d’arbitratge al servei dels interessos d’aquestes grans empreses en detriment dels drets de les persones i del medi ambient) s’estableixi un tribunal internacional vinculat a Nacions Unides i s’exigeixin responsabilitats a les corporacions per la violació dels Drets Humans.

Les Illes Balears, en el context mundial, som molt més vulnerables que altres territoris davant aquesta deriva desreguladora, tant des del punt de vista de la sobirania alimentària, com energètica i altres. De fet, ja patim el que significa viure a unes Illes i els sobrecostos que representa en un mercat que no té en compte les particularitats i que a damunt, no té inconvenient en trepitjar la sobirania política en favor d’aquests tractats de comerç internacional desreguladors (TCI).

La campanya coincideix amb la celebració del Fòrum Mundial de Davos, un dels espais de poder des d’on les oligarquies acorden el marc de desregulació dels mercats en detriment de les persones i els pobles, i en benefici del negoci de les grans empreses transcacionals. Per això el lema de la campanya és "STOP ISDS, Drets per a les persones, Normes per a les Transnacionals", un clam per la sobirania de les persones i els pobles enfront de l’imperi dels mercats i els seus amos.

Podeu signar a la web de la campanya estatal i a la pàgina de facebook de la plataforma Mallorca NO als TCI:

http://www.noalttip.org/stopisds/

https://www.facebook.com/NOalTTIPMallorca/

comentaris
No als TCI neoliberals!