Propostes de les entitats socials per construir el model de Ciutat

Propostes de les entitats socials per construir el model de Ciutat

Aquesta setmana ha tengut lloc la primera sessió del nou Consell Municipal de Model de Ciutat, un òrgan de participació creat per l'Ajuntament de Palma la passada legislatura, de caràcter consultiu, d’assessorament i debat per definir el pla estratègic global per a Palma. 

A la sessió, presidida per la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, vuit de les entitats ciutadanes que hi formen part varen presentar el document "10 principis per construir el model de ciutat". Les entitats que van presentar el document són: Palma XXI, Cercle d'Economia de Mallorca, Fundació Gadeso, Obra Cultural Balear, ARCA, Xarxa per a la inclusió social - EAPN Illes Balears, Fundacions Darder Mascaró i Joves Arquitectes de Mallorca.

En aquest document, consensuat per les entitats i la Regiduria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, es plantegen 10 principis que haurien de funcionar com a rectors de les decisions que prengui el consistori per definir el model de la ciutat pels propers anys. Aquests són els 10 principis per construir el model de ciutat:

1. Palma necessita una proposta de futur, liderada per l’Ajuntament, en consens amb les entitats ciutadanes i actors socials, i amb capacitat de decisió sobre qüestions que afecten la ciutat, com la cogestió del Port i l’Aeroport.

2. Una ciutat d’encontre i d’intercanvi, activa i oberta tot l’any però no monocentrada en el turisme.

3. Una ciutat estimada, apreciada i respectada, que protegeixi el seu patrimoni i la seva cultura, i amb el civisme necessari per fer-ho possible.

4. Una ciutat per a les persones, accessible, i a la mida de la gent gran, els infants, amb igualtat entre les dones i homes, de cohesió social, diversitat cultural i solidaritat.

5. Una Ciutat de barris, policèntrica, amb protagonisme de totes les barriades que han de tenir espais i serveis que els dignifiquin, amb aixos cívics que siguin les noves artèries de la ciutat.

6. Ciutat amb un pla d’usos específic per al centre històric.

7. Una ciutat oberta al mar, que revaloritzi la seva façana marítima com a espai d’ús ciutadà, minimitzant l’ús del cotxe.

8. Una ciutat verda per fer front a l’emergència climàtica.

9. Una Ciutat metropolitana, en col·laboració amb Llucmajor, Marratxí i Calvià per resoldre els problemes comuns.

10. Una Ciutat ben administrada i participativa.

Aquí podeu accedir als 10 principis complets.

 

 

Comentaris
Propostes de les entitats socials per construir el model de Ciutat