El GOB presenta una ILP en defensa del benestar intergeneracional

El GOB presenta una ILP en defensa del benestar intergeneracional
imatge de la roda de premsa (GOB)
imatge de la roda de premsa (GOB)

Des del GOB i juntament amb col·lectius de l’àmbit socioecològic, treballen des de fa temps intensament en enfocar propostes col·lectives cap a la transició ecosocial. L'organització ecologista afirma en un comunicat que "tenim clar que el món, i les Illes en particular, s’encaminen cap a un escenari ecològic i social complex: la crisi climàtica, la pèrdua massiva de biodiversitat, l’escassetat de recursos, etc. requereixen afrontar col·lectivament un futur ple de reptes que capgiraran la nostra organització social i econòmica".

"No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis que haurem d’afrontar com a societat; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures. També sabem que ciutadans i institucions estam obligats a repensar la nostra manera de viure i consumir, per tal de poder mitigar els riscos econòmics i socials i poder oferir un futur amb garanties a les generacions futures", afirmen.

Justícia intergeneracional

En aquest sentit i després d’uns debats col·lectius, vinculats al punt d’inflexió generat per la crisi climàtica i la crisi sanitària derivada de la COVID-19, s’ha anat gestant la proposta de presentar una iniciativa legislativa popular que tengui com a base un nou concepte, el del «justícia intergeneracional». Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el possible desenvolupament sostenible les societats actuals, fins al punt d'emergència climàtica i ecològica que ens trobam, les accions del present condicionaran sens dubte l'esdevenir de les generacions del futur.

Inspirats en el precedent de Gal·les

Aquest pensament, aquesta idea de preservar el benestar de les generacions futures, comença a veure's recollida en sentències i legislacions d'arreu del món: sense anar més lluny, els municipis de Maó, el Migjorn Gran i Ferreries han aprovat mocions a favor de la creació de la figura del Defensor de les Generacions Futures a les Nacions Unides, Parlament Europeu, Congrés espanyol i Parlament de les Illes Balears; a països com Bèlgica o Finlàndia ja existeix aquesta institució. Més enllà d'això, llocs com Singapur o Gal·les, al Regne Unit, han integrat dins les seves polítiques públiques el concepte de benestar futur, a través de lleis i normes específiques que sotmeten les actuacions i previsions dels poders públics a un control específic sota la perspectiva de la justícia intergeneracional.

El benestar de les generacions actuals i futures només serà possible si garantim que els organismes públics i qualsevol actor privat tengui en compte, en termes de benestar ambiental, social, econòmic i cultural, les externalitats negatives de totes les seves actuacions i planificacions estratègiques i l’impacte de les seves actuacions sobre les generacions futures per garantir el dret a viure en un context ecològic i territorial òptim en una societat econòmicament i socialment justa.

Inspirats i havent estudiat la pionera Llei de Gal·les de “Bienestar de las Generaciones Futuras”, la primera llei en el món que aborda els problemes globals que enfrontam lluny del negacionisme institucional vigent, el GOB planteja amb aquesta iniciativa pionera a tot l'Estat que té per objectiu vetllar perquè les actuacions de les institucions públiques de les Illes Balears garanteixin el benestar ecològic, econòmic i social de les generacions presents i futures de les Illes Balears.

 

Avui per demà:  Llei de Benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.

La llei que presentam al Parlament té com a principal finalitat vetllar per garantir el benestar de les generacions presents i futures, per això: 

  1. fixa uns Objectius de Benestar a assolir ara i per a les generacions futures.
  2. determina la necessitat de realitzar un Informe d’avaluació d’impacte sobre el benestar de les generacions presents i futures, que avaluarà l’impacte potencial i les repercussions positives o negatives sobre les generacions futures i la capacitat d’aquestes per definir el seu model social, econòmic i ambiental, d’acord amb els objectius.
  3. determina la creació d’una Comissió per al benestar de les generacions presents i futures de les Illes Balears. La comissió estarà conformada per un President/a, secretàri/a i un comitè tècnic multidisciplinar amb persones expertes en els següents àmbits :

I. Educació, recerca i innovació, II. Agroecologia i biodiversitat,III. Mitigació i adaptació a la crisi climàtica, IV. Justícia social, V. Model econòmic, VI. Urbanisme, territori i recursos, VII. Polítiques d'igualtat i gènere, VIII. Immigració, IX. Cultura, X. Infància i joventut, XI. Salut Pública. 

Necessitam un marc legal sense precedents que garanteixi la preservació de la vida. Sabem que aquesta és la única sortida si volem garantir el futur i necessitam que el canvi de valors i prioritats emani d’una norma marc que impregni totes les demés polítiques econòmiques i sectorials, tant en l’àmbit social, com en l’àmbit de la salut de les persones, els recursos i de l’entorn que ens sosté. Només així, la vida i el futur seran aquí possibles.

 

Què és una ILP

És un mecanisme de democràcia directa: la ciutadania pot presentar iniciatives de llei sense la intermediació de partits polítics. Aquestes propostes han d'estar recolzades per un nombre de signatures, segons la legalitat vigent a les Balears se'n requereixen 7.500.

 

Què volem aconseguir amb aquesta proposta de llei

Volem que, per llei, totes aquelles normes, plans, programes i actes administratius avaluïn el seu impacte potencial i les repercussions tant positives com negatives sobre les generacions presents i futures. En resum, volem saber com afectarà a la vida de les persones i al medi ambient l'impuls de tots aquells projectes que, per la seva magnitud poden condicionar de forma determinant l'entorn i la justícia social.

 

Tramitació

La proposta de Llei ha estat ja registrada al Parlament i ara resta pendent de l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament, tal i com determina. A partir d’aquest moment s’iniciarà una campanya intensa de 4 mesos arreu de les Illes per recollir, a través de les fedatàries i fedataris, les signatures necessàries per poder avalar aquesta proposta. S’iniciarà així una mobilització social intensa arreu del territori per tal de posar l’accent en la necessitat que les polítiques d’avui responguin per les generacions del demà.  


Podreu anar seguint tot el procediment de la ILP a la web: https://www.avuiperdema.org/

Comentaris
El GOB presenta una ILP en defensa del benestar intergeneracional