Organitzacions ambientals defensen la no-supressió de la Comissió de Medi Ambient

Organitzacions ambientals defensen la no-supressió de la Comissió de Medi Ambient
imatge: web del GOB Mallorca
imatge: web del GOB Mallorca

16 entitats ambientals actives en l’àmbit de les Illes Balears han demanat al Govern de les Illes Balears mantenir la Comissió Balear de Medi Ambient en resposta al seu anunci d’eliminar aquest departament públic de control ambiental. Els col·lectius han enviat una carta a la Presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, on es destaca la importància d’aquest departament com a eina que contribueix a garantir el futur ambiental de les Illes.

Així, a la carta exposen que, assabentats de la intenció del Govern d’eliminar, en el projecte de Decret de simplificació administrativa, el Comitè Tècnic de la Comissió Balear de Medi Ambient, les entitats signants volen posar-lo en valor. Aquest Comitè està format per representants de diferents administracions, institucions i associacions de la societat civil que aporten variats i constructius punts de vista, que donen independència, des de la creació de la Comissió el 1986, al procés d’avaluació ambiental. Pel bé de la conservació del nostre territori “consideren absolutament inadmissible la seva desaparició”, tal com indica la carta remesa a la Presidenta.

Així mateix, els signants de la carta destaquen que un territori petit i afectat per tantes i tan greus pressions ambientals, com són les Illes Balears, ha de comptar amb un òrgan com aquesta Comissió en la seva estructura actual. Un òrgan que, segons indiquen, “avalua tots els expedients que li arriben amb el màxim rigor i que vetlla, per damunt de totes les coses, per la conservació dels nostres valors ambientals més preuats i representatius”.

A més, els col·lectius ambientalistes proposen que davant l’actual excessiva i perllongada tramitació dels expedients que perjudica als administrats, es doti a la Comissió dels mitjans personals que precisa per agilitzar el seu funcionament. Per això, en lloc d’eliminar la figura imprescindible de la Comissió, li demanen que li doni la importància que li correspon i que no procedeixi a la seva desestructuració, sinó que, al contrari, es treballi en la seva modernització. En aquest sentit, consideren més necessari que el Govern doni suport a la Comissió incrementant el personal i dotant-lo dels medis materials necessaris per accelerar la tramitació dels expedients administratius ambientals i garantir la sostenibilitat de les Illes. 

Llistat de les entitats ambientals signants: Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera, Amics de la Terra Eivissa, Associació de Productors Ecològics d’Eivissa i Formentera (APAEEF), Fundación Cleanwave, Grup d’Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA), GEN-GOB, GOB Mallorca, GOB Menorca, Greenpeace España, Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB), Marilles, Save the Med, SEO/BirdLife, SHNB, SOM i WWF España.

Comentaris
Organitzacions ambientals defensen la no-supressió de la Comissió de Medi Ambient