La Plataforma 'Son Bonet Pulmó Verd' continua amb les seves reivindicacions

La Plataforma 'Son Bonet Pulmó Verd' continua amb les seves reivindicacions
foto: Plataforma Son Bonet Pulmó Verd (fb)
foto: Plataforma Son Bonet Pulmó Verd (fb)

Després de mobilitzar-se la setmana passada amb una marxa cívica pels terrenys de Son Bonet afectats pel projecte d’un megaparc fotovoltaic, la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha expressat a través d’un comunicat la seva satisfacció pel resultat de la reunió que ahir va mantenir amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Marratxí, a la qual participaren membres d'aquesta Plataforma i el batle, Miquel Cabot, i el tinent de batle i regidor d'urbanisme, Joan Francesc Canyelles.

La Plataforma destaca el compromís de l'Ajuntament de negociar amb AENA per tal que finalment no dugui a terme el projecte de parc fotovoltaic (d'ara endavant PFV) projectat dins el recinte de l'aeròdrom, de manera especial el que afecta a la zona d'ús públic que actualment i des de fa molts d'anys utilitzen els veïnats des Pont d'Inca, Pla de Na Tesa, Cas Capità i Sant Llatzet. La Plataforma, una vegada més, vol posar en valor les raons per les quals s'oposa a la instal·lació d'aquest PFV en aquesta zona de Marratxí:

 

– La instal·lació de les plaques fotovoltaiques significaria hipotecar aquest espai d'ús públic, un vertader “pulmó verd” utilitzat per les famílies d'aquests nuclis urbans des de fa molts d'anys.

– La incoherència que suposa instal·lar una estructura generadora d'energia neta en un espai verd amb notables valors pel que fa a la seva flora i fauna, amb espècies que són gairebé endèmiques a la zona.

– La Plataforma no s'oposa a les energies netes ni a la necessària transició energètica. Allò que qüestiona, no solament a Son Bonet, és la manca de normativa que reguli la instal·lació d'aquests PFV, la qual cosa confereix a aquests projectes un component especulatiu que ignora tant l'ocupació de sòl rústic com el deteriorament d'elements patrimonials que són consubstancials a la identitat del paisatge i els valors mediambientals de les Illes.

– La incongruència que,des del punt de vista de l'eficiència energètica, comporta la instal·lació de PFV lluny del centre destinatari de l'energia obtinguda (l'aeroport de Sont Sant Joan), amb els consegüents costos afegits de trasllat de l'energia i connexió amb les subestacions transformadores).

– La contradicció que també suposa el fet que no es tracta d'una instal·lació per a l'autoconsum, segons la pròpia definició i objectius d'un projecte industrial estratègic, qualificació amb la qual es presenta el projecte la ciutadaniad'acord amb la informació que ara és a exposició pública.  

Per últim la Plataforma fa constar que la seva raó i la seva força no són altres que les dels nombrosos veïnats i veïnades de la zona que des del primer moment s'han mostrat contraris al projecte d'AENA, persones de tota condició i ideologia unides per allò que consideren un dret bàsic i fonamental: el gaudi d'un espai públic amenaçat per la instal·lació d'un PFV sobredimensionat i contrari als usos tant de les pròpies instal·lacions aeroportuàries de Son Bonet com de les persones que l'utilitzen com un espai de salut i oci incompatible amb les intencions i els propòsits d'AENA.

Comentaris
La Plataforma 'Son Bonet Pulmó Verd' continua amb les seves reivindicacions