Usuaris del tren exigeixen obertura del tren nocturn

Usuaris del tren exigeixen obertura del tren nocturn
foto: Ultima Hora
foto: Ultima Hora

L'Associació d'Usuaris del Tren han agraït mitjançant un comunicat a l'EMT Palma i a la Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma la posada en marxa de bell nou del servei  Nit bus,  a partir del proper divendres 8 d'octubre de 2021.

Des de l'associació han destacat la bona tasca que dona aquest servei de bus nocturn que opera les nits dels caps de setmana i vigílies de festiu, perquè evita que els ciutadans hagin d'agafar el cotxe per desplaçar-se  per dins ciutat i millora la seguretat

Ara que encertadament, tornem gradualment  a l'activitat nocturna,  l’Associació d’Usuaris del Tren, celebra  la posada en marxa del servei Xarxa Nit bus a Palma, que facilitarà els desplaçaments  a la gent treballadora i  als  consumidors d'oci nocturn.   

No obstant, l'Associació ha aprofitat l'avinentesa per exigit una vegada més  a SFM,   la Conselleria de Mobilitat i el Consorci de Transport de Mallorca,   la posada en marxa de servei nocturn de tren i que doni cobertura les nits de cap de setmana i vigílies de festius durant tot l'any. "Necessitem solucionar la  greu dependència dels cotxes  i  motos que patim a les Illes,  que comporta com tots sabem  massa accidents a les carreteres i  efectes nocius per les emissions de gasos contaminants que incideixen en el medi-ambient", afirmen des de l'Associació.

Recorden que el Govern de les Illes Balears va declarar dia 8 de novembre de 2019 l'emergència climàtica i que les emissions de gasos d’efecte hivernacle provocades pel transport per carretera, son l’aportació més gran que fem les Illes a l’escalfament global del planeta i al canvi climàtic.

També demanen que de diumenge a dijous es prolongui el servei fins a les 12 de la nit per tal de facilitar a tots els ciutadans i en particular als treballadors que acaben  la seva feina més tard de les 22:00 hores l'ús del transport ferroviari per tornar als seus domicilis.

Comentaris
Usuaris del tren exigeixen obertura del tren nocturn