Lluita per la vida al Brasil

Lluita per la vida al Brasil
foto: dw.com
foto: dw.com

Després de l’alliberament de Lula, Bolsonaro té massa fronts oberts, i ara ha estat el torn dels pobles indígenes. Milers d’ells acampen d’ençà de fa dies davant el palau del govern a Brasília, en protesta per l’anomaenat “Marc Temporal”, una mesura legal per la qual els indígenes han de demostrar que ocupaven els seus propis territoris ancestrals abans de l’entrada en vigor de la Constitució.

Justament el passat mes de març al BBC va publicar un reportatge d’investigació on mostrava com es venien les terres protegides reservades per a les comunitats indígenes a l’Amazònia, una pràctica que era i és possible gràcies a les polítiques neoliberals i desreguladores de Bolsonaro. Tot i així, les reserves indígenes han estat les àrees menys devastades per les males pràctiques de deforestació.

Com als temps del seringueiro, sindicalista i ecologista Chico Mendes, assassinat fa més de quatre dècades, les pràctiques consisteixen en destinar les terres adquirides a monocultiu o farratge, per després reclamar al poder polític que en derogui la seva protecció. El “Marc Temporal” desprotegeix i desposseeix les comunitats indígenes, que han estat desplaçades per la força i no disposen en la majoria de casos de documentació que demostri la seva propietat sobre els terrenys, amb la qual cosa els acaben perdent. Per tot això, el debat sobre la demarcació dels territoris indígenes ha duït els afectats a qualificar el president brasiler de genocida.

Amb les terres indígenes es perd no sol el seu mitjà de subsistència, sinó la gestió dels ecosistemes de l’Amazònia, que amb Bolsonaro han retrocedit de manera exponencial en nom de la llibertat de mercat. És, com diuen els pobles indígenes, una #LutaPelaVida, una lluita per la vida, i no sols la d’ells, sinó la del conjunt del planeta.

Comentaris
Lluita per la vida al Brasil