Campanya popular per recuperar la Casa del Poble

Campanya popular per recuperar la Casa del Poble
Donació Casa del Poble
Donació Casa del Poble

A iniciativa d’Amics de la Casa del Poble, s’ha llançat una campanya per recuperar aquest lloc emblemàtic en la història del moviment obrer de Palma, davant la venda del solar a un fons d’inversió internacioal.

 

El manifest ho diu ben clar: PROU ESPECULACIÓ. La que va ser la Casa del Poble de Palma ha estat durant més de tres dècades un solar buit i, malgrat la brutícia i l’abandonament, no ha deixat de ser part de la memòria col·lectiva dels ciutadans i ciutadanes de Palma. En aquests moments, el que va ser un indret de solidaritat i voluntat de canvi serà un indret d’especulació insolidària.

Fins a quan aguantarà Ciutat la pressió especulativa que arracona de cada vegada més els seus habitants?, es demanen des d’Amics de la Casa del Poble.

La Casa del Poble va ser donada a les organitzacions obreres per l’industrial, contrabandista de tabac i d’armes, banquer i filantrop Joan March i Ordinas, perquè aquestes desenvolupessin la seva activitat reivindicativa social i cultural. En l’acord subscrit entre Joan March i Julià Ferretjans, Miquel Vich, Gabriel Ferragut, Antoni Payeras, Joan Marroig, Jaume Jiménez, Guillem Sastre, Antoni Llobera, Ramon Serra, Miquel Terrasa, Bartomeu Llosá, Joan López i Pablo Martín, representants de distints oficis i entitats obreres de Palma, a més d’estipular i regular la relació entre l’industrial i els sotasignats, s’especifica en el seu tercer apartat que: "El edificio de la Casa del Pueblo no puede ser vendido, gravado ni hipotecado, ni destinado a objeto diferente. Si un precepto general obligatorio, disolviera las Casas del Pueblo, o el progreso social aconsejase su transformación en beneficio de la clase obrera, en otras entidades análogas y en general si fuere imposible dar este destino, el patronato resolverá lo procedente, procurando el cumplimiento de fines análogos."

Aquest acord es va formalitzar el 17 de gener del 1924 a Palma.

En aquesta Casa del Poble es reunien els obrers i les obreres per educar-se, compartir experiències, fer activitats culturals, preparar campanyes i reivindicacions i, sobretot, passa a passa, intentar construir un futur més just.

Des del col·lectiu manifesetetn que és un motiu de preocupació la pèrdua d’aquest element patrimonial per al conjunt dels ciutadans palmesans. Un element carregat de simbolisme i que no es pot reduir a un simple valor patrimonial subjecte a especulacions immobiliàries. També consideren que la venda feta per l’Estat del solar contravé l’acord que feren Joan March i les societats obreres i que davant l’abandonament tutelar feta per les organitzacions obreres, i seguint l’esperit de l’acord, són els veïnats i les veïnades del barri les vertaderes hereves del solar.

Finalment, demanen que sigui tornada la propietat de la Casa del Poble al bé comú i que siguin els veïnats i les veïnades del barri conjuntament amb l’Ajuntament de Palma les que decideixin quina ha de ser la utilització òptima del solar d’acord amb el caràcter universalista i solidari que orientava a les centrals obreres del primer terç del segle XX. Mantenint-se així la lògica del bé comú davant l’especulació egoista i materialista.

 

Podeu signar el manifest aquí.

Comentaris
Campanya popular per recuperar la Casa del Poble