Creix la pobresa, tot i la recuperació econòmica

Creix la pobresa, tot i la recuperació econòmica
imatge: EAPN
imatge: EAPN

Avui dilluns 17 d’octubre, dia internacional per a l’eradicació de la pobresa, volem recordar les dades presentades el passat divendres les les entitats que conformen la Xarxa per la Inclusió-EAPN al Parlament de les Illes Balears. EAPN va presentar el seu informe sobre la pobresa a Balears, de forma simultània a la presentació de l’informe estatal, que situa el 27,8% del conjunt de la població espanyola en situació de pobesa o exclusió social. Una xifra que, no obstant, podria haver estat molt pitjor si no s’haguessin desplegat les mesures de protecció social denominades com “escut social”.

Pel que fa a les Illes, la tendència és similar: es mantenen dades de pobresa més baixes que la mitjana espanyola, però també creix la pobresa. La taxa situa el 22,4%, és a dir, una de cada quatre persones en situació de risc de pobresa o exclusió social. També han crescut, tot i la reactivació econòmica, les llars amb baixa intensitat de la feina, que passen del 2,7 al 7,3% de les llars (amb la majoria dels seus integrants desocupats).

A més, tenim una de les taxes més altes pel que fa al percentatge de despesa que les famílies destinen a un habitatge cada cop més inaccessible: el 49,9% de les persones enquestades, equivalent a gairebé la meitat de la població, destinaven més d’un 75% del pressupost familiar a aquesta qüestió. El 38% de les pensions a les Illes es situen per davall del llindar de pobresa, i més d’un 17% en pobresa severa. 

Les dades són dolentes, i des d’EAPN adverteixen que podrien ser pitjor, ja que la taxa de pobresa no seria del 18,3% sinó del 32,2% si no s’haguessin aplicat totes les mesures de l’anomenat “escut social”. Si en aquests moments podem parlar de més de 260.000 persones en situació de pobresa o exclusió social, aquesta xifra s’incrementaria en 170.000 persones.

Cal tenir en compte que parlam de dades de 2021, que tot i que a les Illes no va ser encara un any de recuperació plena, tampoc no s’havien iniciat encara la guerra d’Ucraïna ni el cicle inflacionista que vivim. L’encariment dels combustibles, de l’energia en general i dels aliments afecten el conjunt de la població però molt especialment les persones vulnerabilitzades, que poden veure la seva situació empitjorada i cronificada.

Per això la pobresa, com va recordar el responsable d’EAPN-Illes Balears, Xavier Torrens, és un problema que ens afecta a tots com a societat, i requereix d’accions contundents per aturar-la i avançar en termes de justícia social, superant un sistema econòmic que s’ha demostrat incapaç de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Comentaris
Creix la pobresa, tot i la recuperació econòmica