Crítiques a la retallada de freqüències al tren

Crítiques a la retallada de freqüències al tren
sfm
sfm
Just un dia després de la inauguració de la nova línia de TIB Inca-Sa Pobla-Muro-Alcúdia, l'Associació d'usuaris del tren ha manifestat el seu descontent i disconformitat amb la reducció de freqüències del tren a l'inici de l'estiu. Tot i que el nombre de persones usuàries no minva, "un any més ens trobem amb una nova retallada en les freqüències del tren, sense cap justificació per part de la Conselleria de Mobilitat i Transports", afirma l'entitat en un comunicat signat per Antoni March, Teresa Sastre i Guillem Ramis, que reproduïm a continuació. 

En una època de l’any en què les carreteres de la nostra illa estan més saturades que mai i en un context d’emergència climàtica, pensem que la solució no passa per minvar l’oferta de transport públic, en aquest cas el tren, mitjà que contribueix significativament a reduir les emissions contaminants i a la descongestió de les vies de circulació. Per afegitó, s’incrementen els temps de viatge en els trajectes entre sa Pobla-Palma i Inca-Palma, ja que aquests combois faran totes les aturades entre les estacions de Marratxí i Palma per tal de compensar la supressió del servei de metro entre aquestes dues destinacions.

Que cada estiu es repeteixi aquesta situació respon a una manca de planificació per part de Serveis Ferroviaris de Mallorca; no es tracta d’un fet imprevist sinó de la mateixa història que es repeteix cada any, amb els perjudicis que tot això causa a totes aquelles persones que fem servir el tren per als nostres desplaçaments.

D’altra banda, davant el context actual de pandèmia per la COVID-19, la reducció de freqüències implicarà més densitat humana dins els vagons amb un major risc de contagi. Des de l’Associació d’Usuaris del Tren defensem que la salut de les persones usuàries ha de prevaldre sobre qualsevol altra raó. 

Ens sembla un insult a la intel·ligència de les persones que decidim moure’ns en transport públic que, després del major increment de les tarifes d’aquest servei, es duguin a terme actuacions que en minven la seva qualitat, tot i que als inicis d’aquesta legislatura es varen prometre millores en els preus i la implantació de trens en horari nocturn.

Per tots aquests motius exposats, és imprescindible que s’adoptin mesures que facin atractiu l’ús del tren per la qual cosa demanem a la Conselleria de Mobilitat i Transports, no només que mantingui les mateixes condicions del servei de tren i del transport públic durant l’estiu, sinó que se n’ampliïn les franges horàries per poder-ne disposar durant les nits dels caps de setmana.

Comentaris
Crítiques a la retallada de freqüències al tren