Pacte balear per la reutilització dels residus

Pacte balear per la reutilització dels residus
imatge: REZERO
imatge: REZERO

Aquest cap de setmana s’ha presentat a Palma el Pacte per la Reutilització, un acord entre entitats socials, econòmiques i ambientals per fomentar la reutilització a les Illes. Les entitats promotores, entre les quals es troben Amics de la Terra, Begudes Puig, Cleanwave, la Fundació Deixalles, el GOB, Eines per la Inserció - Càritas Mallorca, Ecobodega, Rezero-Fundació per la Prevenció dels Residus, Save the Med, Boomerang Bags i l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB, afirmen que «en un moment d'emergència climàtica i crisi sistèmica és imprescindible replantejar un model econòmic basat en el consumisme i la cultura d'usar i llençar. El model globalitzat d’extracció, producció, distribució, consum i tractament, erosiona els sistemes naturals, consumeix recursos i energia i provoca múltiples impactes ambientals i desequilibris socials. El resultat és una acumulació creixent de residus d'elevada toxicitat i complexitat per al reciclatge, que són difícilment reutilitzables, i poc o gens dissenyats per ser reparables i/o compostables».

Segons el Pacte, la societat balear no hauria de conformar-se amb la substitució dels plàstics d’un sol ús per productes d’altres materials que estan igualment dissenyats per usar i llençar: «aquest és el moment de fer una aposta ferma per la reutilització i l’allargament de la vida útil dels productes», afirmen.

El context convida a la diversificació del model econòmic de Balears, generant nínxols empresarials i llocs de feina amb valor social i ambiental, i en aquest sentit, la reutilització hi vol tenir un paper transformador. Per avançar en aquesta transició circular i ecosocial, les entitats esmentades fa mesos que treballen per definir un full de ruta comú a favor de la reutilització a les Illes, materialitzat en el Pacte presentat aquest dissabte.

Les entitats signants del pacte proposen transformar el model, potenciant l’ecodisseny, recuperant l'envasat d'aliments i begudes en formats retornables i reutilitzables, posant en valor els beneficis ambientals, socials i econòmics de la reutilització, fomentant la reparació i preparació per la reutilització de residus, i millorant la qualitat i quantitat de materials recollits selectivament amb potencial per ser preparats i reutilitzats.

Les dades mostren com la generació anual de residus a les Illes Balears supera els 2 kg per habitant i dia, només l'any 2018 es van generar 867.000 tones, i d’aquests més del 80% varen acabar a la incineradora o a l’abocador. No obstant, el mateix any unes 2.000 tones de materials varen esquivar el tractament finalista i varen ser reutilitzats gràcies, entre d'altres, al treball realitzat per entitats d'economia social. Segons l’informe Les Illes Balears cap al Residu Zero (Rezero, 2019) la gran majoria dels materials reutilitzats a les Illes, fins al 75%, corresponen a materials tèxtils, mentre que la resta corresponen a voluminosos i residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEES). Pel que fa a la reutilització d’envasos de begudes, es detecta una pèrdua constant de quota de mercat que se situa en tan sols un 16% (2018) i s'estima que tan sols 90 milions d'envasos de begudes comercialitzades són retornables davant dels 550 milions d'envasos de begudes comercialitzades a les Balears.

Un dels objectius del Pacte és l’educació i la sensibilització, dignificant la reutilització i el producte de segona mà, promovent i donant a conèixer el valor i el retorn ambiental, social, cultural i local de la reutilització.

Un altre dels eixos vertebradors del Pacte és la col·laboració, donant suport i generant sinèrgies a les diferents iniciatives de foment de la reutilització a les Illes Balears.

Per últim, el Pacte neix també amb la voluntat de ser una eina de pressió política, reclamant el compliment dels objectius de preparació per a la reutilització del 3% per al 2025 i 5% per al 2030 i els objectius de reutilització dels envasos de begudes, així com les mesures de prevenció, reutilització i disminució de la condició de perillositat dels residus definides a la Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats. Més enllà que l’eliminació de plàstics d’un sol ús hagi esdevingut un dels elements més mediàtics d’aquesta Llei, només apostant fermament i de manera urgent per la reutilització, aconseguirem el canvi profund del model econòmic, social i ambiental que Balears necessita.

Roser Badia, coordinadora de Rezero Balears, ha assenyalat que “per a incrementar els nivells de reutilització i assolir els objectius establerts és imprescindible impulsar mesures que fomentin i facilitin la producció i envasat de begudes en format reutilitzable i retornable, que es garanteixi el rentat dels envasos en el territori balear i que es promocioni el seu consum entre la ciutadania.”. 

Per la seva part, Maria Suau Font,  responsable de l’Àrea Ambiental de la Fundació Deixalles, ha assenyalat que “la reutilització i la preparació per a la reutilització tenen un gran potencial de creació de llocs de feina per col·lectius vulnerables, en el cas dels RAEE s’ha calculat que per cada 1000 tones tractades, la reutilització i la preparació per a la reutilització generen 200 llocs de feina front en canvi el reciclatge només en genera 15”.

Margalida Maria Ramis, responsable de campanyes i portaveu del GOB, subratlla que : “la principal amenaça avui dia és la tendència creixent en la producció de residus, lligat a l'augment de la incineració en els darrers anys. Cal prioritzar i fer efectives de manera definitiva les polítiques de reducció, reciclatge i reutilització per fer front als reptes globals ambientals de la crisi ecològica a la que estem immersos. “

Per part de Cleanwave.org, Elena Jaume ha dit que "A Balears es consumeixen diàriament 1,5 milions d'ampolles de plàstic. Un xifra alarmant que ens ha de fer reflexionar sobre els nostres hàbits de consum. Amb el simple gest d'utilitzar una ampolla reutilitzable i deixar de consumir ampolles de plàstic d'un sol ús podemestalviar tones de plàstic al nostre entorn. És fonamental conscienciar sobre aquesta problemàtica a la societaten general per aconseguir un canvi d’hàbits i la col·laboració per solucionar l'actual crisi del plàstic.”

Finalment, Teresa Almiñana, d’Amics de la Terra Mallorca, ha conclòs que: “la prevenció, la reutilització i la reparació haurien de ser lesprioritats en la gestió dels residus, estalviant recursos naturals i no deixant tota la responsabilitat a la ciutadania a l’hora de fer un consum responsable. Els productors tenen molta responsabilitat respecte al disseny i comercialització de productes abocats a un únic ús i a una obsolescència programada per a una vida útil curta”.

La suma conjunta d'esforços a través a través de la col·laboració, participació i implicació d’agents socials i econòmics (entitats, associacions i empreses) units per fomentar la reutilització a les Illes Balears en el Pacte per la Reutilització vol ser una iniciativa capdavantera que permeti accelerar el canvi sistèmic cap a un altre model de producció i consum, i inspirar d'altres agents econòmics a recuperar i apostar per la reutilització al territori balear.

Comentaris
Pacte balear per la reutilització dels residus