El Tren de Sóller: servei públic o negoci lucratiu?

El Tren de Sóller: servei públic o negoci lucratiu?
Font: Wikipedia Commons
Font: Wikipedia Commons

MōMā (Mobilitat Mallorca) i l’AUT (Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren)

El tren de Sóller, inaugurat a l’abril del 1912, és un servei ferroviari de titularitat pública, que se va cedir, amb una concessió administrativa de servei públic d’explotació, en règim de gestió indirecta, a l’empresa privada Ferrocarril de Sóller Sociedad Anónima, per un termini de 100 anys. Fa 18 anys, un GOIB encapçalat per Jaume Matas va prorrogar aquesta concessió. Una ampliació de 50 anys que es va atorgar sense el concurs públic pertinent i amb les següents condicions:

  • Itinerari: Palma, Son Sardina, Bunyola, Sóller, Port de Sóller.
  • Expedicions: es realitzaran un mínim de quatre expedicions completes durant tot l’any.
  • Horari: l’horari d’aquestes expedicions serà el que es fixi d’acord amb l’interès públic, prèvia aprovació de la Direcció General d’Obres Públiques i Transports.
  • Tarifes: al tractar-se de preus públics, son d’aplicació les actuals tarifes aprovades per la Resolució del director General de Comerç de dia 12 de març de 2004, així com les seves modificacions.
  • Termini: la renovació de la concessió tindrà una duració màxima de cinquanta anys, comptats a partir de la data de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.

En una acció conjunta de MōMā (Mobilitat Mallorca) i l’AUT (Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren) aquests col·lectius denuncien públicament l’incompliment d’aquestes condicions:

  • En primer lloc, la freqüència horària no es compleix. Tant la expedició de les 7:45 com la de les 8.00 ja no s’efectuen i, en conseqüència, impedeixen que el tren sigui una opció viable en una de les franges horàries que tindria més afluència de passatgers. Aquells que optarien per emprar el transport públic per arribar al seu lloc de treball o al seu centre educatiu no ho poden fer perquè no se’ls ofereix aquesta possibilitat en tren. Seguint en la mateixa línia, els primers serveis, a les 10:10 i a les 9:00 i els darrers, a les 19:40 i a les 18:30 (sentit Palma-Sóller i Sóller-Palma respectivament), representen un horari de tancament massa prest, el que impossibilita realitzar plans d’oci, familiars o, un altre pic, dependre del tren per anar i tornar de la feina.
  • Un altre aspecte a tenir en compte és que el servei s’atura completament després de la temporada turística al·legant tasques de manteniment i sense oferir un servei alternatiu. Com bé s’estipula a les condicions, el servei s’ha d’oferir durant tot l’any. I en cas de que per raons justificades no pugui ésser així, FFCC de Sóller, SA  ha d’oferir un servei alternatiu per carretera o amb altres serveis ferroviaris, com ja fa SFM quan efectua aquest tipus de tasques (o qualsevol altre operador ferroviari de l’Estat Espanyol).
  • D’altra banda, resulta evident que els preus mai han estat els estipulats en la Resolució del director General de Comerç de dia 12 de març de 2004, pensats per a un servei públic de primer ordre, com és el cas del tren de Sóller. Els preus són ideats perseguint un rèdit econòmic que s’obté gràcies a la massificació turística.  Els residents (que per a la empresa són exclusivament els residents a Palma, Bunyola i Sóller, deixant a tota la resta de mallorquins fora descompte), tan sols poden aconseguir una rebaixa amb una “targeta de viatges” a esgotar en el termini d’un any davant una pujada del 27% en els preus dels bitllets que queda reflectida en les noves tarifes i que han estat aprovades per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. En definitiva, la percepció de la ciutadania d’aquest servei cada vegada queda més diluïda i s’allunya del que definiríem com a un servei públic.
  • Cal remarcar també que els quatre serveis obligatoris diaris per sentit no sempre es compleixen i reforcen la imatge de no-confiança en el servei. A més, l’oferta que s’ofereix dos diumenges al mes per aquells amb tarifa de resident no s’anuncia i, per tant, no permet fer una planificació adient als viatgers.
  • I, en darrer lloc, tant les estacions com el material mòbil no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i no permeten el seu ús sense rebre assistència, una situació inadmissible i de negligència absoluta considerant que estem parlant d’un servei públic.

És per això que ambdues associacions reivindiquen que aquesta concessió hauria de ser revocada a l’empresa contractant, FFCC de Sóller, SA, i ser absorbida per l’empresa pública de ferrocarrils de Mallorca SFM, per tal d’incorporar aquesta línia, que recordam que és de TITULARITAT PÚBLICA, a la resta de la xarxa illenca. D’aquesta manera, a part de resoldre un conflicte que porta encès dècades, retornaríem a la ciutadania un servei que mai li hauria d’haver estat expropiat. I menys tenint en compte que és l’única línia ferroviària explotada i gestionada en exclusiva per una empresa privada a tot el país.

Des de MōMā i AUT, comprenen els múltiples inconvenients que existeixen a l’hora d’unir les dues xarxes separades des de fa un segle (com l’amplada de via o subministrament elèctric), però entenem aquesta adhesió com una oportunitat única, ja no tan sols per a els habitants de les poblacions que configuren aquesta línia, sinó per a tots els usuaris del transport públic.

Tenim l’oportunitat de llevar la via del tren que parteix Ciutat en dos, separa barris i crea una barrera infranquejable per a persones amb mobilitat reduïda. La proposta de MōMā i AUT consisteix en integrar la línia a partir de Son Sardina, on el Ferrocarril de Sóller s’incorporaria la xarxa de metro i esdevindria a una de les xarxes més importants de l’illa. A més, llevar aquest tram de via del centre de Palma ofereix l’oportunitat de fer un passeig estil “Via Verda” fins a Son Sardina, creant un nou corredor de mobilitat que connecti barris en lloc d’allunyar-los.

Amb aquesta modificació no tan sols milloraríem els temps de viatge, sinó també la comoditat dels usuaris, que disposarien de la maquinària de darrera generació dels SFM. Així supliríem les mancances de l’actual empresa:  més freqüències, trens i estacions adaptades per a tothom i a un cost assequible (lluny del desorbitat preu actual).

En definitiva, des de MōMā i AUT constaten que l’actual gestió d’aquest servei públic és completament deficient per als usuaris habituals i potencials, i exigeixen al Govern de les Illes Balears la supressió de la concessió a l’empresa privada Ferrocarril de Sóller SA, en favor de l’empresa pública SFM, perquè gestioni i exploti tota la línia ferroviària i tramviària.

Comentaris
El Tren de Sóller: servei públic o negoci lucratiu?