Presentat el llibre 'Dones, treball i moviment obrer'

Presentat el llibre 'Dones, treball i moviment obrer'
5f36b624-a71f-4848-b920-3e91fc8a7f64
imatge de l'acte de presentació

El passat 9 de març es va presentar a l’Arxiu del Regne de Mallorca (Palma) el llibre Dones, Treball i moviment obrer. Europa, Espanya, Illes Balears (1868-1936) (Documenta Balear, Palma 2022). A l’acte hi participaren Maria Margalida Perelló (Fundacions Darder Mascaró), David Ginard (coordinador i coautor del volum) i Dolors Marín (coautora del volum). 

Maria Margalida Perelló explicà que el llibre és el resultat de les III Jornades d’Història del Moviment Obrer organitzades el 2021 per les Fundacions Darder Mascaró i la Universitat de les Illes Balears. D’aquesta manera, es dóna continuïtat al treball iniciat el 2014 amb les jornades dedicades a la Casa del Poble de Palma, a les que seguiren les del 2018, consagrades a les Revolucions de 1917. Per la seva banda, David Ginard es referí al plantejament historiogràfic que ha guiat aquest llibre i resumí els aspectes essencials de les diferents contribucions. Finalment, Dolors Marín explicà de manera més detallada el seu capítol, dedicat a l’anarcofeminisme des d’una perspectiva balear. 

Dones, treball i moviment obrer reuneix deu treballs en els quals hi han participat 12 investigadors (nou dones i tres homes). S’agrupa en dos blocs temàtics, amb l’objectiu d’oferir una visió equilibrada entre els aspectes econòmicosocials i els polítics. El primer bloc («El treball femení a l’època contemporània») reuneix quatre articles centrats en l’estudi de les condicions laborals de les dones treballadores, tot combinant l’anàlisi global europeu i espanyol amb l’estudi d’un grapat de situacions locals concretes corresponents a la Mallorca preturística. Cristina Borderías revisa  les anàlisis tradicionals sobre la composició per gènere dels mercats de treball i la contribució femenina a les economies familiars. Isabel Peñarrubia analitza diversos escenaris del treball femení a la Mallorca dels segles XIX i XX, com les dones pageses, les manufactureres de la llata de Capdepera, les modistes, les sabateres, les obreres tèxtils de Sóller, Esporles, Bunyola i Pollença, i les perleres de Manacor i de Felanitx.  Manel Suárez analitza el protagonisme femení en les dues vagues jornaleres dutes a terme a Calvià durant la Segona República (1932 i 1936). Paquita Canals, Caterina Garcias i Bàrbara Suau recullen els testimonis orals de les obreres de la fàbrica tèxtil de Bunyola en el període 1913-36. 

La segona part del llibre consta de sis treballs dedicats a la contribució dels diferents corrents polítics obrers a l’emancipació femenina fins a la Guerra Civil. Teresa Abelló explora en l’acció política i sindical desplegada en matèria de gènere pels socialismes europeus en el marc de la II Internacional. Antoni Vidal tracta de les actituds del socialisme històric mallorquí (1892-1930) respecte a la qüestió femenina. Ariana Domínguez analitza el discurs de gènere del setmanari socialista El Obrero Balear entre 1931 i 1936. David Ginard aborda les actituds adoptades pels comunismes espanyol i balear en el període 1920-36. Dolors Marín se centra en l'anarcofeminisme i les seves pràctiques i protagonistes Finalment, Catalina Martorell tracta de l’organització i programes reivindicatius de les dones republicanes mallorquines entre la Revolució de setembre de 1868 i 1931. 

L’acte va concloure amb l’anunci per part de Fundacions Darder Mascaró de la celebració el març del 2023 de les IV Jornades d’Història del Moviment Obrer a Mallorca, dedicades en aquests cas al Moviment Obrer durant la Dictadura del General Primo de Rivera.

Comentaris
Presentat el llibre 'Dones, treball i moviment obrer'