Actualitat

10 principis per construir el model de ciutat

A partir del document "10 principis per a construir el model de ciutat", aprovat al Consell Municipal de Model de Ciutat, les entitats que en formen part han elaborat aquest vídeo.

Comentaris