Actualitat

Turisme de Creuers. Decréixer o morir d'èxit?

Palma és la segona ciutat més contaminada d'Europa pels creuers que enguany duran 2.682.000 turistes. Un 10% més que l'any anterior. Un tema que des d'IllaGlobal volem tractar en profunditat.