Cultures i pensaments

Il·lustracions per al canvi social

Il·lustracions per al canvi social

La sensibilitat gràfica de moltes persones creadores il·lustra la necessitat d'afrontar canvis profunds en la nostra societat. La necessitat d'una resposta local a desafiaments globals està sempre connectada amb el respecte per la justícia social, els drets de les dones, i la responsabilitat ambiental. Aquests dissenys són un exemple visual d'aquesta lluita que no entén de fronteres i ens convida a l'esperança activa del canvi social.

Cultures i pensaments