Cultures i pensaments

Il·lustracions per al canvi social

La sensibilitat gràfica de moltes persones creadores il·lustra la necessitat d'afrontar canvis profunds en la nostra societat. La necessitat d'una resposta local a desafiaments globals està sempre connectada amb el respecte per la justícia social, els drets de les dones, i la responsabilitat ambiental. Aquests dissenys són un exemple visual d'aquesta lluita que no entén de fronteres i ens convida a l'esperança activa del canvi social.

Cultures i pensaments