Lila Thomàs i Andreu
Lila Thomàs i Andreu

Professora Jubilada. Membre del consell de les fundacions Darder-Mascaró

Author: Lila Thomàs i Andreu