colonialisme
Vídeo
Entrevista a Ramon Grosfoguel a Mallorca

Entrevista a Ramon Grosfoguel a Mallorca

David Abril (IllaGlobal.com) entrevista el professor Ramón Grosfoguel, sobre colonialisme, la situació política a Amèrica Llatina i l'ascens dels feixismes.